• Share

Management informatie & tooling

U heeft behoefte aan slimme tools om compliant te zijn, want u heeft te maken met complexe en veranderlijke wet- en regelgeving.

Op weg naar een duurzame bedrijfsvoering wilt u weten welke stappen binnen uw bedrijf zijn gezet en welke kansen er liggen. Het meten en monitoren van de resultaten is daarbij van belang. EY ontwikkelt tools die in deze behoeften voorzien. Gedreven door inhoud, niet door technologie.

  • Gevaarlijke stoffen management
  • Veiligheid
  • CO2 footprints
  • Energiebesparingsmogelijkheden
  • Duurzaamheidscans en prestatiemeting
  • REACH cost sharing
    • Ondersteunen van hoofdregistranten voor REACH bij verdelingsproces van gegevens en kosten onder co-registranten (cost & data sharing)
    • Bieden van processen en tools voor structureren van het operationele proces: 'Fair, transparent & non-discriminatory'.

Voor meer informatie over CaS financiële en niet-financiële metingen en verslaggeving, zie onze CaS contactpersonen.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.