• Share

MVO Strategie

Duurzaamheid start met heldere doelen voor de toekomst.

EY helpt bedrijven bij de uitdaging om economische winst te combineren met milieu en sociale winst om continuïteit en duurzaamheid te verbinden in de strategie van het bedrijf. Wij ondersteunen onze klanten om dit vervolgens op transparante wijze te communiceren aan de klant en andere stakeholders.

 • Strategie

   

  • Ontwikkelen en ondersteunen bij het definiëren van visie, ambitie, beleid en doelstellingen
  • Stap-voor-stap ondersteuning bij de implementatie van duurzame innovatie met onze EcoMethod, van strategie tot communicatie
  • Scenarioplanning om te komen tot een toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid
  • Ontwikkelen en adviseren bij KPI’s en bijbehorend dashboard voor monitoring
  • Inspirerende sessies voor C-level commitment

   

 • Geïntegreerde en GRI-verslaggeving

   

  • Ontwikkelen, adviseren en evalueren van een duurzaamheidsverslag
  • Uitvoeren van Levenscyclusanalyse (LCA) met behulp van specialistische LCA software SimaPro conform ISO 14040/14044 of andere breed geaccepteerde normen
  • Gap-analyse t.o.v. peers, Transparantiebenchmark en/of andere ratings om te komen tot aanbevelingen
  • Ondersteuning bij het rapporteren aan de hand van GRI 4-richtlijn
  • Adviseren en ondersteunen bij het komen tot een geïntegreerd verslag (Integrated Reporting)

   

 • Duurzaam ketenbeheer

   

  • Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen bij (het opzetten van) duurzaam ketenmanagement
  • Risicoanalyses op zowel milieu- als sociale aspecten in de keten
  • Ontwikkelen van gedragscodes en/of criteria op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden
  • Opzetten en uitvoeren van internal of external audits op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsomstandigheden

   

 • MVO Managementsystemen

   

  • Adviseren, ontwikkelen en ondersteunen bij het opzetten van managementsystemen zoals ISO 14001, OHSAS 18001, etc.
  • Interne of externe assessments en audits van uw huidige managementsysteem
  • Identificeren van risico’s conform internationale richtlijnen zoals ISO 26000
  • Ondersteunen bij (het behalen van) MVO prestatieladder, Zelfverklaring ISO 26000, CO2-prestatieladder, etc.

   

 • VGM wet- en regelgeving

   

  • Ondersteunen bij wereldwijd voldoen aan lokale wet- en regelgeving op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
  • Opzetten van digitaal systeem om VGM-compliance te managen
  • Ondersteunen bij vragen over (gevaarlijke) stoffen en gerelateerde wet- en regelgeving, zoals het Arbobesluit en REACH

   

 • VGM wet- en regelgeving

   

  • Opzetten en ondersteunen van stakeholdermanagement
  • Faciliteren van interne en/of externe stakeholdermeetings en -consultaties
  • Ontwikkelen van inspirerende trajecten om intern draagvlak te verkrijgen en te behouden

   

Voor meer informatie over CaS financiële en niet-financiële metingen en verslaggeving, zie onze CaS contactpersonen.

Gerelateerde content

Integrated Reporting - Waardecreatie zichtbaar in verslaggeving

Integrated Reporting - Waardecreatie zichtbaar in verslaggeving

Deze brochure geeft een praktisch overzicht van het Integrated Reporting Framework, en een stappenplan om met Integrated Reporting aan de slag te gaan.

Value Creation made visible through reporting

Value Creation made visible through reporting

This brochure provides a practical overview of the Integrated Reporting Framework, and introduces a step-by-step approach to venture into this new type of reporting.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.