Integrated Reporting is prima dieet voor jaarverslag

  • Share

Hans Hoogervorst, voorzitter IASB, pleitte deze week voor compactere jaarverslagen. Integrated Reporting – het integreren van financiële en maatschappelijke verslaggeving – maakt dat mogelijk mits twee principes in de zich ontwikkelende regelgeving overeind blijven.

Ten eerste is het zaak dat de regelgeving niet tot in detail voorschrijft over welke issues en indicatoren moet worden gerapporteerd, want die zijn voor een chemisch bedrijf heel anders dan voor een supermarktconcern. De regelgeving dient vooral een ‘skelet’ te bieden voor onderwerpen als beleid, risicomanagement en prestaties zodat er wel sprake is van vergelijkbaarheid.

Ten tweede is het essentieel dat de verantwoording inzicht geeft in het verband tussen de strategie en de prestaties. Dat is nu juist vaak het grote manco in menig financieel en maatschappelijk verslag: de cijfers over de performance – variërend van winst tot CO2 footprint – staan er wel in, maar het is onduidelijk wat de relatie is met de strategie.

Een voedingsmiddelenfabrikant die laat zien hoe men strategisch inspeelt op schaarste aan water of grondstoffen en daarmee waarde toevoegt aan de eigen organisatie en aan de maatschappij biedt precies de inzichten die de lezer – waaronder de aandeelhouder –  wil zien. Integrated Reporting kan die verbinding blootleggen en is in feite een verlengstuk van de interne managementinformatie.

Er zit dan geen verschil meer tussen hoe het management de strategie van een bedrijf uitvoert (en daarop stuurt) en de manier waarop daarover wordt verantwoord. Geen koudwatervrees voor Integrated Reporting dus.

 

Dit opinieartikel van Hugo Hollander verscheen op 4 juli 2013 in Het Financieele Dagblad.