Familiebedrijven

  • Share

Nederland telt ruim 180.000 familiebedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 40% van de werkgelegenheid en bijna 50% van het Bruto Nationaal Product.

Deze cijfers zijn afkomstig van het CBS en stammen nog van voor de financiële crisis. Omdat door de crisis het bedrijfsleven in ons land flink is opgeschud, en het familiebedrijf deze stormen wonderwel heeft weten te doorstaan, lijken de cijfers zich in het voordeel van het familiebedrijf te hebben gewijzigd.

Familiebedrijven zijn en blijven dan ook de backbone van onze economie. Het familiebedrijf neemt in onze economie een bijzonder plaats is en verdient onze onverdeelde aandacht.

De leden van het EY Familiebedrijven kernteam zijn er om familiebedrijven en hun eigenaren en managers, waar ter wereld zij ook actief zijn, in die zin te ondersteunen. Ze hebben oog voor zowel het belang van de familie als van de business en acteren als een trusted business advisor.

Het kernteam brengt adviseurs uit het nationale en mondiale netwerk van EY bij elkaar om kennis en inzichten te delen, om daarmee uitdagingen binnen het familiebedrijf te kunnen aanpakken en consistente diensten te kunnen verlenen aan internationale familiebedrijven.

Wij challengen de strategie van familiebedrijven door hen op basis van de acht succesindicatoren van het EY DNA-model voor familiebedrijven, een spiegel voor te houden. Ook denken wij proactief mee hoe een bijdrage geleverd kan worden in het realiseren van de groeiambitie van de onderneming.

Bekijk onze website en ontdek hoe wij u kunnen helpen om generaties lang succesvol te zijn!