Tax Services

  • Share

Publicatie: 'GAAR rising - mapping tax enforcement's evolution'

EY Tax Policy & Controversy Services presenteert met trots zijn nieuwste publicatie GAAR rising - mapping tax enforcement's evolution, de eerste allesomvattende mondiale analyse van algemene maatregelen om belastingontduiking tegen te gaan (general anti-avoidance rules, “GAAR”).

Terwijl een groot aantal overheden beweren GAAR pas als laatste toevlucht te gebruiken, blijken veel cliënten van EY bezorgd dat de maatregelen te snel worden ingezet in situaties waarin belastingen slechts een klein deel uitmaken van een complexe zakelijke transactie. Waar overheden nog van mening zijn dat GAAR bittere noodzaak is, heeft het bedrijfsleven behoefte aan zekerheid en duidelijkheid over wanneer en hoe de maatregelen toegepast dienen te worden.

Een haastig in elkaar gedraaide of ingevoerde GAAR-maatregel kan tot nog meer onzekerheid voor bedrijven, alsmede tot oncontroleerbare wijzigingen in de reikwijdte (scope creep) leiden, waar ook de gebruikelijke zakelijke transacties onder zouden kunnen lijden.

In het rapport wordt de ontwikkeling van GAAR tot mondiaal fenomeen beschreven, de diverse eigenschappen van GAAR uiteengezet, alsmede leidraden aan bedrijven verschaft. Tevens bevat het een analyse van de GAAR-regelgeving in 24 jurisdicties. Het rapport vormt een belangwekkend stuk global thought leadership over het onderwerp General Anti Avoidance Rules.

Hier vindt u de publicatie 'GAAR rising - mapping tax enforcement's evolution'..

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie en onze dienstverlening nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot:

Arjo van Eijsden, partner
Tel.: +31 (0) 88 – 4078411

 

Contact

E-mail  Arjo Van Eijsden
T.: +31 88 40 78411
 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY TaxLaw NL app voor mobiele apparaten.