Transaction Advisory Services

Kapitaal en transacties in een veranderende wereld

EY - How can M&A deal with today’s demands and your digital tomorrow?

Hoe kan M&A omgaan met de eisen van nu, en uw digitale straks activeren?

Ons nieuwste rapport laat zien wat succes bij M&A bepaalt.

EY - Using divestments to capitalize on disruption

Gebruik desinvesteringen om te profiteren van ontwrichting

Ongekende geopolitieke onzekerheid en technologische veranderingen maken portfolio- en desinvesterings­strategie belangrijker dan ooit. Lees over toon­aangevende praktijken in onze Global Divestment Study.


Evenwichtiger en beter onderbouwde besluiten nemen over het strategisch beheer van vermogen en transacties in een veranderende wereld? Wij helpen u graag.

De Capital Agenda stelt uw kapitaalbehoeften centraal in onze strategie en richt zich op de zaken die voor u het belangrijkst zijn:

EY - The Capital Agenda - Raising EY - The Capital Agenda - Investing
EY - The Capital Agenda - Preserving EY - The Capital Agenda - Optimizing

Kapitaal aantrekken

Het vermogen van een onderneming om snel en effectief kapitaal aan te trekken, maakt wezenlijk deel uit van haar groeipotentieel en financiële gezondheid. Dat geldt zowel in goede als in slechte tijden..

Om welke reden ondernemingen ook kapitaal willen aantrekken, ze kunnen nieuwe fondsen effectiever aanboren als ze vooruit hebben gepland. Ze moeten weten hoe en waar ze aan kapitaal kunnen komen als ze dat nodig hebben.

De nadruk moet liggen op:

 • Werven van kapitaal (aandelen en schuld): klaar zijn voor een beursgang, rechtenkwesties, PE, onderhandse aandelenemissies en kapitaalmarkten
 • Optimaliseren van financieringsconstructies
 • Afstoting van activa
 • Infrastructuurprojecten
 • Kostenefficiënte en fiscaal vriendelijke constructies

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

×

Kapitaal behouden

Elk bedrijf moet voortdurend beoordelen welke gevolgen de zich ontwikkelende marktomstandigheden kunnen hebben voor zijn operationele prestaties en zijn vermogenspositie. Zelfs als de markt zich herstelt, kunnen ondernemingen die menen dat zij stabiel zijn erachter komen dat hun situatie wel degelijk kan veranderen.

Om de waarde van haar kapitaal te behouden, moet een onderneming onophoudelijk haar strategieën, haar markten en haar balans tegen het licht houden om haar sterke en zwakke punten opnieuw te beoordelen.

De nadruk moet liggen op:

 • Stress en problemen - bijv. liquiditeitsproblemen en verbeterplan
 • Analyse van klanten en leveranciers
 • Belastingvorderingen veiligstellen en kosten tot een minimum beperken
 • Vreemd en eigen vermogen en overige verplichtingen herfinancieren en herstructureren
 • Relaties met belanghebbenden onderhouden en omgaan met druk vanuit belanghebbenden
 • Geschillenbeslechting

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

×

Kapitaal optimaliseren

Het huidige economisch klimaat dwingt bedrijven hun financiële gezondheid in alle eerlijkheid te beoordelen.

Ondernemingen moeten tegenwoordig niet alleen kritisch naar hun bedrijfsvoering kijken, maar objectief beoordelen of hun bedrijfsstrategieën goed op elkaar zijn afgestemd.

De nadruk moet liggen op:

 • Optimaliseren van activaportefeuille
 • Creëren van synergieën en effectieve integratie
 • Verbeteren van werkkapitaal en vrijmaken van cash
 • Optimaliseren van kapitaalstructuren
 • Optimaliseren van fiscale en ondernemingsstructuur

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

×

 


   Connect with us

   Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

   Bekijk: Kopen of bouwen - hoe te winnen in een digitale wereld?

   EY - Watch: Buy or build - how to win in a digital world?

   Bent u klaar voor de toekomsten?

   EY - Are you ready for the futures?

   Stresstest de kapitaalagenda van vandaag met scenario's van morgen. We onderzoeken hoe voor te bereiden op meerdere toekomsten.

   Parthenon-EY

   Parthenon-EY

   Wij creëren sociale en economische waarde voor onze cliënten door hen te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over het strategisch beheer van hun onderneming. Ontdek hoe wij kunnen helpen.