Miljømessig bærekraft

  • Share

EY's Climate Change and Sustainability Services hjelper våre kunder og våre lokalsamfunn med å gripe muligheter i overgangen til en ressurseffektiv og lavkarbonøkonomi. Fordi vi mener at forpliktelse til en grønnere verden må begynne i egen bedrift, utfordrer vi oss selv til å arbeide på en miljømessig forsvarlig måte, og å finne nye måter å redusere vårt karbon-fotavtrykk på. Dette er en del av vårt samfunnsansvar.

Miljømål
I vår globale strategi for samfunnsansvar inngår å ta ansvar for miljøet ved å redusere vår påvirkning så mye som mulig. Vi har vedtatt fem tiltak for å forbedre vår påvirkning på miljøet over hele verden:

* måle og redusere våre karbonutslipp ved å samle og analysere data om energibruk på våre kontorer og forretningsreiser

* sette mål for vår interne virksomhet for å fremme miljømessig bærekraftig forretningsdrift

* innføre en miljøvennlig reisepolicy.

* innføre en miljøvennlig møtepolicy

* utvikle retningsliner for avfallshåndtering

På våre internasjonale nettsider finner du flere eksempler på den innsatsen vi gjør for å redusere vår påvirkning på miljøet.