Entreprenørskap

  • Share

Derfor har vi tatt initiativ til EY Entrepreneur Of The Year-programmet, verdens største vekstskaperprogram, som arrangeres i mer enn 50 land over hele verden. Målet er å fremheve og inspirere aktive eiere til videre vekst og verdiskaping samt øke interessen for entreprenørskap. Dette ser vi på som en del av vårt samfunnsansvar.

EY Entrepreneur Of The Year ble etablert i USA i 1986. I Norge er programmet arrangert siden 2002. Kandidatene blir blant annet vurdert ut fra sin evne til å tenke nytt, skape vekst, oppnå gode økonomiske resultater, gjennomføre strategisk ledelse, oppnå global innflytelse, samt personlig integritet og påvirkningskraft

Resesjon – ingen hindring
Entreprenører er svært ressurssterke både i gode og dårlige tider. En fersk undersøkelse av Kauffman Foundation fremhevet at mer enn halvparten av selskapene på den amerikanske Fortune 500-listen i 2009 ble grunnlagt under en resesjon eller i et fallende aksjemarked.