Utdanning

  • Share

EYs strategi er å rekruttere og utvikle medarbeidere som leverer verdi til kundene og legger til rette for bærekraftig økonomisk utvikling. Hvert år rekrutterer vi har flere hundre ansatte, mange rett fra høyskoler og universitet. Vi tilbyr kontinuerlig faglig utvikling og verdifull erfaring. Vår kunnskapsoverførende rolle er en måte for oss å gi intellektuell kapital til det norske samfunnet – og deg som kunde. Dette ser vi på som en del av vårt samfunnsansvar.

Samarbeid med universiteter og høyskoler
Våre ansatte er forelesere ved en rekke universiteter og høyskoler, blant annet ved shipping-spesialiseringen ved Handelshøyskolen BI.
Vi samarbeider også med en rekke utvalgte utdanningsinstitusjoner hvor økonomistudenter tilbys internships for å få innblikk i revisjons- og rådgivningsyrket. Målet er å øke kunnskapen om vår virksomhet. Vi håper også at større kunnskap om vår bransje vil bidra til at flere velger å studere regnskap og økonomi ved universiteter.

Vi deler gjerne vår kunnskap!
Vår kursvirksomhet er en av måtene vi driver kunnskapsdeling på. Ved å tilby løpende kurs og seminarer om aktuelle emner på våre kontorer over hele landet, sørger vi for at kundene våre holder seg oppdatert på sine områder.

Internasjonale utdanningsprosjekter
God utdanning er utilgjengelig for mange unge menn og kvinner. På våre internasjonale nettsider kan du lese mer om ulike prosjekter hvor EY er bidragsyter og sørger for tilgang til utdanning.