Juryen

  • Share

Juryen vurderer virksomhetene ut fra både finansielle fakta og samfunnsmessige verdier, som for eksempel hvordan vekstskaperne har klart å utnytte sin forretningsidé til det beste for både selskapet og lokalmiljøet.

I faktavurderingen tar man hensyn til vekst i omsetning, antall ansatte samt bedriftens inntjening og generelle økonomiske situasjon. I tillegg vil juryen legge vekt på bedriftens forretningsgrunnlag, evne til å utnytte sitt markedspotensial, strategier og mål, ledelse, forretningsetikk samt fokus på samfunnsforhold som for eksempel miljøet.

Juryen består av et uavhengig panel av anerkjente personer fra næringsliv og offentlig forvaltning.

Jury 2016

EOY jury 2016