EY Entrepreneur Of The Year:

Nasjonal finale 2013

Finalister

  • Share

Nasjonale finalister EOY 2013
 

EY EOY-finalist 2013 Tor Vangberg EY EOY-finalist 2013 Frode Berg
Tor Vangberg (t.v.) og Frode Berg
Kuldeteknisk AS
Tromsø

Kuldeteknisk AS ble stiftet i 2003, og er en solid aktør i kuldebransjen i Nord-Norge og på Svalbard. Vekstskaperne har fokus på hele verdikjeden og kjerneprosessene og har vært tro mot virksomhetens forretningsmodell fra starten. Kuldeteknisk leverer alle typer kuldeanlegg, varmepumper og tilhørende produkter med et sterkt miljøansvar som grunnlag, og med en evne og vilje til å være innovative i utvikling og forbedring av teknologi, tjenester og produkter.


EY EOY-finalist 2013 Richard Myhre EY EOY-finalist 2013 Kjell Ødegård
Richard Myhre og Kjell Ødegård
AXTech AS
Molde

AXtech AS er et ingeniørselskap som utvikler, designer, leverer og installerer tungt løfteutstyr til den internasjonale skips- og offshoreindustrien. Selskapet ble stiftet i slutten av 2004, og har hovedkontor i Molde, samt avdelinger i Polen og Kristiansund. Pr. dags dato har selskapet 71 ansatte, hhv. 45 i Molde, 4 i Kristiansund og 21 i Polen, og de aller fleste er ingeniører. Utstyret selskapet utvikler blir produsert hos underleverandører verden rundt og markedet for produktene er også over hele verden. Vekskaperne har drevet bedriften siden oppstarten i 2004, og de har vært drivkreftene bak selskapets vekst.


EY EOY-finalist 2013 Halvard Aas 
Halvard (bilde), Johan og Olav Aas
Aas Mek. Verksted AS
Vestnes (Romsdal)

Aas Mek. Verksted AS er et skipsverft med lange tradisjoner. Verftet ble etablert i 1911 av Johan Rasmussen Aas. I dag eies og drives skipsverftet av tredje generasjon, av brødrene Halvard, Johan og Olav Aas, og skaperglede er fortsatt en av byggesteinene i deres daglige virke. Tradisjonelt har aktiviteten bestått av nybygging av fiskebåter for kyst- og havfiskeflåten, men i de senere årene har selskapet spesialisert seg på utvikling og bygging av brønnbåter for oppdrettsnæringen og mindre tankskip.
 

EY EOY-finalist 2013 Gerhard Alsaker 
Gerhard Meidell Alsaker
Meidell AS (Alsaker Fjordbruk)
Onarheim, Tysnesøy

Gerhard Meidell Alsaker startet selv opp Alsaker Fjordbruk i 1986, sammen med sin far, Leiv Alsaker. Han startet med et banklån på 150.000 kr, og hadde i 2012 driftsinntekter på  880 mill. Alsaker Fjordbruk er Norges største oppdrettskonsern innen produksjon av laks. Selskapet konsentrerer seg om verdikjeden fra innlegg av rogn, til settefisk og videre til matfisk og slakteri. Sluttproduktet er sløyet, fersk laks i kasser for det internasjonale markedet. Konsernet har en kapasitet på nærmere 30 millioner settefisk og en matfiskproduksjon med utgangspunkt i 22 konsesjoner.
 

EY EOY-finalist 2013 Einar Brandsdal 
Einar Øgrey Brandsdal
Netthandelen Holding AS
Kristiansand

Vekstskaperen har vært entreprenør hele livet og driver i dag flere virksomheter med stor suksess, blant annet Netthandelen.no, Norges største nettauksjon. Virksomhetene er kjennetegnet av ekstremt effektive logistikk- og innkjøpsprosesser. Vekstskaperen er opptatt av kontinuerlig ekspansjon uten å miste fokus på positiv utvikling av bunnlinjen. Han har utviklet innovative styringsverktøy slik at han til enhver tid vet hvilke produkter selskapene tjener og taper penger på. Brandsdal vant EY YOUNG Entrepreneur Of The Year i 2003.
 

EY EOY-finalist 2013 Bjørn Apeland 
Bjørn Apeland
Steinsvik Group AS
Førresfjorden

Steinsvik Group er et industrikonsern med avanserte og robuste produkter og løsninger til offshore- og maritim industri og til havbruksnæringen. Steinsvik er en global aktør med hovedkontor ved Haugesund, ny fabrikk i Vietnam og datterselskaper/-representasjon flere steder i Europa, i Sør-Amerika, Nord-Amerika, Asia og Oceania. Vekskaper Bjørn Apeland har vist en enorm skaperglede, samtidig som han evner å gjøre ideer om til innovative og lønnsomme produkter.
 

EY EOY-finalist 2013 Henning Stokke EY EOY-finalist 2013 Trond Pettersen
Henning Stokke (t.v.) og Trond Arve Pettersen
Hytracc Consulting AS
Stavanger

Hytracc Consulting AS (HC) leverer Hydrocarbon accounting (design og implementering) i et globalt marked, et segment innen O&G IT-tjenester som mer eller mindre er definert av gründerne. I forkant av oppstarten hadde Henning Stokke opparbeidet seg et renommé som en internasjonal toppekspert innen dette feltet. Dermed fikk han øyeblikkelig tilslag fra andre nisjeeksperter rundt i verden, slik at de kunne starte opp med 17 ansatte, samtlige med et sterkt renommé og erfaring fra denne nisjen. 
 

EY EOY-finalist 2013 Ronny Meyer 
Ronny Meyer
Techconsult AS
Bergen

Techconsult tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester til oppdragsgivere innen ingeniør- og konstrukssjonsfagene, samt innenfor prosjektadministrasjon som innebærer tjenester som prosjektledelse, prosjektkontroll, supply chain management, kvalitet, HMS, dokumentasjonskontroll og dokumentasjonsadministrasjon. Vekstskaper Ronny Meyer er opptatt av kvalitet i alle ledd og denne kvalitetssikringen er hovedårsaken til deres svært lojale ansatte og kunder. Selskapet har 94 fast ansatte, i tillegg til flere tusen registrerte konsulenter. Selskapet operer både nasjonalt og internasjonal innenfor segmentene Offshore, Energi, Skip og Industri samt offentlig og halvoffentlig foretak. 
 

EY EOY-finalist 2013 Pål Lund   
Pål Lund
Steen & Lund AS
Drammen

Steen & Lund er Norges desidert største anleggsgartner. Steen & Lund har gjort store anerkjente referanseprosjekt som Slottsplassen, Statoilparken, Aker Brygge, Hamar sentrum og Telenor.
Selskapet ble etablert i 1981. Pål Lund ble ansatt i 1994 som 22 åring, ble fort en betrodd medarbeider og kom inn på eiersiden i 2001. Siden 2011 har han vært hovedaksjonær og administrerende direktør, og eier i dag 73 % av aksjene. Virksomhetsområdet er hovedsakelig ”grønne rom” (anleggsgartnertjenester), både bygging (prosjekt) og drift. Selskapet har drift/vedlikehold av blant annet Frognerparken. Øvrige virksomhetsområder er VA-tjenester, betongtjenester, totalentrepriser, takhager, gummidekke og rådgivning for gode løsninger.


EY EOY-finalist 2013 Arvid Sulland 
Arvid Sulland
Sulland Gruppen AS
Hamar

Sullandeventyret startet med overtakelse av en kriserammet bilforhandler på Gjøvik i 1984. I dag er konsernet en av Norges største innen bransjen med over 500 ansatte og en omsetning på nærmere 3 mrd. kr. Konsernet har eiendom, leasing og bil (kjøp/salg, ettermarked og karosseri) som forretningsområder. Suksessen er basert på grundig vurderte oppkjøp, og planmessig utvikling av organisasjon og kultur. Sulland så svært tidlig mulighetene ved å samle flere bilmerker i samme konsern. Veksten bygger også på en rekke innovasjoner i interne prosesser.

 
EY EOY-finalist 2013 Thor Øveraasen 
Thor Arve Øveraasen
Øveraasen AS
Gjøvik

Forretningsidéen er å utvikle og produsere snøryddingsutstyr for flyplass, vei og bane. Familiebedriften ble etablert i 1908. Vekstskaperen kjøpte tilbake virksomheten fra tysk eier i 2003, og han og familien eier nå selskapet 100 %. De har greid å utvikle selskapet til å bli ledende i verden i sin nisje. Selskapet driver internasjonalt og har en eksportandel på typisk mellom 65 og 80 %. Deres største leveranse gjennom tidene er snøryddingsutstyr til de tre flyplassene rundt New York City.


EY EOY-finalist 2013 Jason Eckhoff EY EOY-finalist 2013 Hans Birkeland
Jason R. Eckhoff (t.v.) og Hans Chr. Birkeland
Reisegiganten AS
Oslo

Reisegiganten AS er et resultat av fusjonen mellom Solfaktor AS og Restplass.no AS i 2009. Reisegiganten har flere sentrale virksomhetsområder innenfor reiseliv: Reisebyrå, Turoperatør, Meta (prissammenligning) samt Mediekanal. Selskapets mål er å være en innovativ markedsleder i reiselivet. Reisegiganten er i dag lokalisert sentralt i Oslo sentrum, hvor de er totalt 45 ansatte. Solfaktor AS ble stiftet i år 2000 av Hans Christian Birkeland, og Restplass.no AS ble stiftet samme år av Jason Richard Eckhoff. Selskapet sitter i dag på nettstedene Restplass.no, Sistaminuten.se og Afbudsreiser.dk; alle tre ledende aktører i sine land.
 

Regionsvinnere 2013:
I oktober knivet Norges fremste vekstskapere i seks forskjellige regioner om regionstittelen samt en plass i den nasjonale finalen i Entrepreneur Of The Year. Her er regionsvinnerne og EYs pressemeldinger fra regionsfinalene:
Vest: Gerhard Meidell Alsaker i Alsaker Fjordbruk
Sør: Einar Øgrey Brandsdal i Netthandelen.no
Nord: Tor Vangberg og Frode Berg i Kuldeteknisk AS
Øst: Jason R. Eckhoff og Hans C. Birkeland i Reisegiganten AS
Midt-Norge: Halvard, Johan og Olav Aas fra Aas Mekaniske Verksted
Sørvest: Bjørn Apeland i Steinsvik Group