En ledende kunnskapsbedrift

  • Share

Vi er en anerkjent globalt ledende bedrift innenfor områdene knowledge management strategy, kultur, prosesser og infrastruktur. Flere Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE)-priser i løpet av siste tiår, underbygger dette.

Våre medarbeidere har tilgang til de nyeste næringslivsnyhetene, intern og ekstern forskning og analyse, brede og grundige metoder, samt erfaring fra arbeid med deg som kunde.

Disse ressursene gir oss innsikt som er nødvendig for å forstå bedriftene  - slik at vi kan levere effektive tjenester av høy kvalitet.

Vår kunnskapskultur
Vår suksess på dette feltet har opprinnelse i våre ledere som adresserer viktigheten av å forvalte kunnskap, samt våre engasjerte medarbeidere verden rundt, som benytter kunnskap som støtte for å gi deg et skreddersydd tjenestetilbud.

Våre medarbeidere deltar i kunnskapsdelende nettverk og blir belønnet for å dele det de vet. Opplæring i kunnskapsdeling er en del av vårt nyansettelsesprogram og fortsetter på hvert nivå og for nye roller.

Vår globale kunnskapsinfrastruktur
Ved hjelp av globalt konsistente kunnskapsressurser og -teknologi, kan våre fagfolk effektivt samarbeide om kundeoppdrag med kolleger over hele verden. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vår infrastruktur, som omfatter ny teknologi, slik at de ansatte finne hverandre og raskt kan utveksle ideer.

Foruten muligheter for internasjonalt samarbeid, bidrar vår kunnskapsinfrastruktur til at våre ansatte kan utnytte kunnskap som er tilgjengelig både online og offline, fra hvilket som helst sted i verden.