Bli en del av EY

EY Careers
  • Share

Hvordan søker man jobb hos EY

Valget av din første arbeidsgiver er både vanskelig og viktig. Seleksjonsprosessen vår er designet for å hjelpe deg på vei mot en riktig beslutning, uavhengig av hvilken retning denne måtte ta.

I det følgende gir vi deg litt informasjon om prosessen vår, samt et par generelle råd rundt hvordan lykkes i jakten på drømmejobben.

 

 

 

Søknad, intervju og seleksjon

Den syvstegs sjekklisten som følger vil forhåpentligvis hjelpe deg på veien mot å identifisere drømmejobben din. Kanskje finner du den hos oss i EY?

 

1. Identifiser dine interesser

Ta deg tid til å scrolle gjennom Dine muligheter. Her forteller vi deg kort hva en hverdag i de ulike forretnings- og tjenesteområdene våre vil innebære.

2. Se etter ledige stillinger

Under "Ledige stillinger" kan du melde din interesse for en jobb hos oss. Fra deg som er nyutdannet tar vi alltid med glede imot åpne søknader til alle forretningsområder og kontorer.

3. Send din elektroniske søknad

For å sikre at hver kandidat blir gitt en helhetlig og rettferdig vurdering, ber vi om at alle søknader legges inn via vårt elektoniske søknadssystem. Her kan du laste opp CV, søknad og karakterutskrifter.

4. Forbered deg til intervju

Gjør deg kjent med innholdet i stillingen du har søkt, og forbered deg på å svare for hvorfor nettopp du er riktig kandidat for jobben. Vær bevisst på både hva du ser etter i en jobb, samt hva du har å tilby din potensielle arbeidsgiver.

Førstegangsintervjuet består som regel av to intervjuer à 30 minutter. Går du videre består også andre runde som regel av to intervjuer à 30 minutter. I andre runde intervjues du av partnere i selskapet, samt at du ofte bes om å løse et case.

5. Gjennomfør prosessen

Under hele prosessen vektlegger vi at du skal få mulighet til å bli best mulig kjent med oss som selskap og også få et inntrykk av menneskene som jobber hos oss – dette for at du skal kunne ta din beslutning om å eventuelt begynne å arbeide hos oss på riktig grunnlag.

Uansett stadium i prosessen er du selvsagt hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

6. Vurder tilbudet

Er du heldig og får tilbud om jobb, synes vi det er viktig å gi deg den tiden du trenger til å vurdere dette. Vi er overbeviste om at det er i både din og vår beste interesse at du tar din eventuelle beslutning om å bli vår kollega på et representativt grunnlag og med en god magefølelse.

7. Forbered deg til oppstart

Skulle vi være heldige og få deg som kollega, vil du få tilsendt en velkomstmappe så snart vi har mottatt underskrevet kontrakt. Avhengig av hvor langt frem i tid fysisk oppstart faktisk ligger, vil du motta en hel del informasjon fra oss, samt at vi sørger for å holde tett kontakt med deg i tilfelle du skulle ha spørsmål eller bekymringer. Velkommen med på laget!

Faglige enere med sunne verdier og velutviklede sosiale antenner

I EY verdsetter vi mangfold og forskjellighet. Vi tror på at heterogent sammensatte team presterer bedre enn grupper kun bestående av likemenn. Like fullt må en potensiell ny EY-er være i besittelse av følgende fem egenskaper:

Engasjement
Faglig styrke er et absolutt kriterium for å bli ansatt i EY. Men vi tror at alle mennesker har godt av å stå på flere ben enn ett. Utenomfaglig engasjement og interesse er derfor høyt verdsatt.

Integritet
I en bransje som vår kommer man ikke langt ved å være "et siv i vinden". Vi trenger ryggrad: Evne og vilje til å si nei når det er nødvendig.

Respekt
Mennesker er jobben vår. Vi er til enhver tid omgitt av kunder og kolleger, og man vil møte mennesker som har ulik bakgrunn enn en selv og meninger som avviker fra ens egne. Respekt for forskjellighet er essensielt for å lykkes hos oss.

Empati
I EY spiller vi på lag. Vi spiller hverandre gode. Å trekke et lass mot et felles mål fordrer evne til å lytte, lære, dele, utvikle og arbeide sammen med andre.

Entusiasme
En EY-er beskrives som en person med driv, entusiasme og mot til å gå foran. Det er slike som får store ting til å skje.

 

Vis ditt eget beste

Vi ønsker at begge parter skal sitte igjen med et godt  utbytte av seleksjonsprosessen. Dette krever at vi forbereder oss. Vi leser din søknad og danner oss et inntrykk av deg på bakgrunn av informasjonen.

Samtidig håper vi du gjør deg kjent med den informasjonen som er tilgjengelig om oss. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å bli bedre kjent med hverandre – selve formålet med intervjuet.

I tillegg er det viktig at du tenker gjennom hva som motiverer deg og hva du ser etter i ditt valg av ny arbeidsgiver. Samtidig bør du reflektere over hvilke egenskaper du har som kan være til glede og nytte for oss.

Og sist, men ikke minst, er det viktig at du er ærlig. Det er i både din egen og vår interesse at du eventuelt ansettes på riktige premisser.

Bottom line: Forbered deg, vær ærlig mot både deg selv og oss, og spør oss om det du lurer på.

Lykke til!

Ofte stilte spørsmål

Fra første møte med oss, via søknad og seleksjonsprosess til hvordan hverdagen ser ut.

I det følgende vil du se et utvalg spørsmål som vi ofte møter. Skulle du, mot formodning, ikke finne svar på det du lurer på her, er du alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. 

 

Skolebesøk og studentaktiviteter

Q: Hvor finner jeg informasjon om skolebesøkene, søknadsfristene og aktivitetene deres?
A: Kalenderen vår finner du her.

Q: Om jeg ikke finner min skole i kalenderen deres, kan jeg likevel søke jobb hos dere?
A: Så klart! Vi rekker rett og slett ikke å besøke alle universiteter og høyskoler i løpet av et år, men mottar selvsagt mer enn gjerne søknader fra alle kanter av landet.

Q: Tilbyr dere noen aktiviteter for meg som bare har studert i 1-2 år?
A: For deg er skolebesøkene og bedriftspresentasjonene våre en fin måte å komme i kontakt med oss på. I tilleg vil arrangementer som journEY [Check-in] gi deg et praktisk innblikk i hverdagen vår. Videre kan journEY [Go to gate] og [Boarding] samt Summer Internship kreve litt grunnkompetanse, og det er årsaken til at vi har valgt å begrense disse arrangementene til mer erfarne studenter. Sjekk alikevel ut denne linken for mer informasjon og søknadsfrister.

Q: Hvorfor tilbyr dere ikke traineeordning for økonomistudenter?
A: Tro det eller ei, men det gjør vi faktisk! Uten å kalle det traineeordning sådan. Om du som nyutdannet starter din karriere hos oss, vil du, gitt at du leverer i henhold til forventning, få en ny jobb hvert år. Du har videre flere muligheter til å flytte på deg internt i organisasjonen, både mellom kontor og forretningsområder, og samlet sett blir du minst like mobil hos oss som du ville blitt gjennom et traineeprogram. Skreddersydd oppfølging fra din counselor er forøvrig en selvfølge, og forskjellen fra det som formelt defineres som et traineeopphold er i grunn bare det faktum at reisen aldri ender hos oss.

Q: Hvor mange tar dere inn til Summer Internship hvert år?
A: Vi legger vekt på å velge de riktige menneskene, så dette spørsmålet har vi ikke fasitsvar på. Siden internshipprogrammet startet har vi hatt minimum én og maksimum fem interns hver sommer.

Q: Tilbyr dere masterstipend?
A: Vi har ingen formalisert prosess rundt dette, men inngår hvert år flere samarbeid med studenter om deres masteroppgaver. Sitter du og ruger på en problemstilling du tror kan være av interesse for oss, setter vi stor pris på om du tar kontakt!

Q: Hvordan søker man om støtte til å gjennomføre MRR?
A: Vi har ingen formalisert prosess rundt dette, men er du motivert for å ta fatt på - eller allerede godt i gang med MRR-studiet - er vi selvsagt interesserte i å stifte nærmere bekjentskap med deg. Vi anbefaler at du forholder deg til søknadsfristen som settes overfor skolen du går på, eventuelt at du legger inn en åpen søknad, så diskuterer vi eventuell støtte til å gjennomføre studiet i forbindelse med en mulig intervjurunde.

Søknads- og seleksjonsprosessen

Q: Hvor finner jeg en oversikt over ledige stillinger hos dere?
A: Du finner en fullstendig liste over alle ledige stillinger om du følger linken ledig stilling. Du er også velkommen til å legge inn en åpen søknad.

Q: Hvordan søker jeg?
A: Første steg vil være å registrere en profil i søknadssystemet vårt. Deretter kan du velge å søke på så mange av de utlyste stillingene du selv ønsker. Du kan laste opp inntil fem vedlegg, og vi anbefaler at du prioriterer CV, ferske karakterutskrifter og eventuelle relevante attester.

Q: Hva gjør jeg om jeg har glemt brukernavnet eller passordet mitt?
A: Ta kontakt med oss på rekruttering@no.ey.com så hjelper vi deg gjerne.

Q: Kan jeg melde min interesse for flere kontorer og forretningsområder?
A: Systemet vil gi deg valgmuligheter så snart du har valgt hvilken stilling du ønsker å melde din interesse for. Hvorvidt du kan velge flere kontorer og forretningsområder avhenger av hvilket forretningsområde/kontor stillingen tilhører. I mange tilfeller kan en stilling være aktuell for flere kontor.

Q: Hvor lang tid bruker dere på å behandle søknader?
A: I hovedprosessene rettet mot nyutdannede i august/september og januar/februar behandler vi søknader kontinuerlig, men søker du utenfor disse månedene eller til en stilling som krever arbeidserfaring vil saksbehandlingstiden vår ofte ta noe lengre tid. Som hovedregel har du hørt fra oss i løpet av en uke etter at du sendte inn søknaden din.

Q: Når er søknadsfristene for nyutdannede kandidater?
A: I etterkant av skolebesøkene våre i august/september og januar/februar setter vi søknadsfrister for den enkelte skole. Dette gjør vi for å kunne gjennomføre en så rettferdig seleksjonsprosess som overhodet mulig. Følg med på nettsidene våre her og på informasjon fra næringslivsutvalget på din skole, eller ta kontakt med oss for å høre når vi tenker oss på besøk.

Q: Hvilken utdannelse må man ha for å kunne søke jobb hos dere?
A: De aller fleste av våre nye kolleger som kommer rett fra skolebenken har en økonomisk rettet mastergrad. I tillegg ansetter vi et betydelig antall IT,jus- og revisjonsstudenter årlig. For erfarne kandidater fremgår dette av den enkelte stillingsutlysning.

Q: Hvor strenge karakterkrav stiller dere?
A: Som leverandør av en profesjonell tjeneste må vi sette visse minimumskrav til karakternivå. Dette betyr at vi stiller relativt strenge krav, men verdsetter absolutt også utenomfaglig aktivitet og realkompetanse. Vi gjør grundige helhetsvurderinger av hver enkelt kandidat, og ser etter balanse mellom karakterutskrifter og CV.

Q: Hvordan foregår intervjuene?
A: Dette avhenger av hvilken stilling du har søkt, men tar du for eksempel del i en av hovedprosessene våre rettet mot nyutdannede, vil første intervjurunde bestå av to intervjuer med to ulike representanter fra EY. Intervjuene varer en halvtime hver, og begge har til formål å stifte bedre bekjentskap med deg, samtidig som du selvsagt gis anledning til å bli bedre kjent med oss. Det ene intervjuet vil kunne inneholde en liten brainteaser, men denne vil på ingen måte spille hovedrollen. I andre intervjurunde vil timingen være mer eller mindre lik, bortsett fra at du vil gis 20 minutter tid innledningsvis til å forberede deg på å diskutere et case, samt at du vil prate med to partnere fra selskapet.

Q: Når kan jeg forvente å få tilbakemelding etter at jeg har vært på intervju hos dere, og i hvilket format kommer denne?
A: I hovedprosessene rettet mot nyutdannede i august/september og januar/februar gir vi kontinuerlig tilbakemeldinger, mens denne prosessen kan ta noe lengre tid utenom disse månedene, eller om du har søkt på en stilling som krever arbeidserfaring. Dersom tilbakemelding til deg, mot formodning, skulle ha uteblitt, er du selvsagt velkommen til å ta kontakt med oss, så gir vi deg gjerne informasjon om status. Som hovedregel, formidles en tilbakemelding om at du enten er ønsket videre til andre runde, eller vil motta tilbud om fast stilling per telefon, mens avslag formidles per mail. Årsaken til at avslag kommuniseres per mail er at du selv skal kunne velge om du ønsker tilbakemelding på intervjuene dine eller ei.

Q: Hvordan anbefaler dere at jeg forbereder meg til intervju?
A: Gjør deg kjent med innholdet i stillingen du har søkt, og forbered deg på å svare for hvorfor nettopp du er riktig kandidat for jobben. Vær bevisst på både hva du ser etter i en jobb, samt hva du har å tilby din potensielle arbeidsgiver. Les forøvrig våre tips til jubbintervju her.

Q: Om jeg har fått avslag en gang tidligere, kan jeg søke igjen?
A: Selvfølgelig! Du kan til enhver tid oppdatere profilen din i systemet og melde din interesse for nye stillinger.