Din hverdag

EY Students Careers - Life at EY
  • Share

Forretningsområder

Uavhengig av om du velger å starte din karriere i Assurance, Tax, Transactions eller Advisory, vil EY være i stand til å tilby deg et uendelig bredt spekter av muligheter, og tilgang til en unikt definert kundeportefølje bestående av de høyest profilerte selskapene i både inn- og utland.

 


Karriere i Advisory

Bistå selskaper med kontinuerlig forbedringsarbeid og risikostyring

Advisory er posisjonert mellom de rendyrkede strategihusene og IT-konsulentselskapene.
Dette gir oss anledning til å ha en helhetlig tilnærming til våre kunders behov, og bistå i alle faser fra problemdefinisjon til endelig implementering av løsninger.

Alle virksomheter må fokusere på kostnader og risikobildet her og nå for å ha en sunn og trygg drift. Minst like viktig er det å heve blikket og jobbe med forbedringer som vil gi vekst og konkurransedyktighet i et lengre perspektiv.

I alle prosjekter fokuserer vi på kontinuerlig forbedring og kompetanseoverføring for å gi kundene våre de nødvendige forutsetningene for å videreføre utviklingen på egen hånd.

I Norge har vi 300 konsulenter fordelt på kontorene våre i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi ser primært etter studenter med økonomisk, teknisk og IT-rettede mastergrader, men ønsker også å stifte nærmere bekjentskap med kandidater med andre utdannelsesbakgrunner.

Les mer om Advisory her.


Karriere i Assurance

Bistå selskaper med kvalitetssikring av finansiell informasjon

Assurance er markedsleder i Norge, med en kundeportefølje som representerer et speilbilde av norsk næringsliv.

I porteføljen vår finner du flere selskaper notert på Oslo Børs, og til sammen utgjør disse mer enn halvparten av total børsverdi.

For deg som potensiell nyansatt i Assurance betyr dette tilgang på bransjens bredeste spekter av dagsaktuelle problemstillinger, og en læringskurve du vanskelig vil finne noe annet sted.

Assurance er interessert i å stifte nærmere bekjentskap med deg som er i ferd med å tilegne deg enten en bachelor- eller mastergrad innenfor økonomisk rettede fag. Å starte en karriere i Assurance vil, uavhengig av fremtidige karrierevalg, gi din markedsverdi et stort løft og åpne en verden av muligheter for deg.

Les mer om Assurance her.


Karriere i Transactions

Bistå med å kjøpe og selge selskaper til riktig tid og pris

EY har landets fremste fagmiljø for transaksjonsrådgivning. Vårt tjenestespekter omfatter alle deler av transaksjonsprosessen.

Over 50 rådgivere, fordelt mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim tilbyr transaksjonsrelaterte tjenester til investorer, eiere, virksomheter, meglere og finansinstitusjoner. I tillegg sikrer vår internasjonale organisasjon tilgang til profesjonelle rådgivere uavhengig av hvilke land kundene våre ønsker å gjennomføre transaksjoner i.

Vi arbeider tett med andre spesialister i transaksjonsprosessen for å sikre best mulig leveranser til kundene våre. Vårt mål er å bistå kundene våre med å gjøre den riktige handelen til riktig pris og med hensiktsmessig beskyttelse for den risikoen transaksjonen innebærer - uavhengig av om transaksjonen innebærer et oppkjøp, en strategisk allianse, et salg, en børsnotering, en emisjon eller en omstrukturering.

Transactions består primært av medarbeidere med bakgrunn fra Assurance, men ansetter unntaksvis nyutdannede med Master i Finans eller Regnskap og Revisjon.

Les mer om Transactions her.

 


Karriere i Tax

Bistå selskaper med å navigere i internasjonalt skatt- og avgiftsfarvann

Tax er blant Norges ledende og største private kompetansemiljø innenfor skatt og avgift. I tillegg opererer advokatfirmaet vårt innenfor tilknyttede områder som selskapsrett, regnskapsrett og transaksjoner. Vi har over 200 medarbeidere fordelt på 16 kontorer i Norge. I tillegg er vi tett integrert med våre kollegaer i vårt globale nettverk. Totalt omfatter dette over 22 000 medarbeidere i 130 land.

Skatt og avgift er et dynamisk og interessant fagområde innenfor jussen og byr på spennende muligheter, både faglig og karrieremessig. Vår kundeportefølje består av ledende aktører i norsk og internasjonalt næringsliv. Våre medarbeidere har en stor grad av frihet i hverdagen, og gis stort ansvar for enkeltsaker og kunder, samtidig som vi jobber i team som sikrer kvalitet og utvikling.

Vårt kompetansemiljø er organisert i 5 spesialistavdelinger som samarbeider tett, og er alltid interesserte i å komme i kontakt med nysgjerrige og talentfulle jusstudenter.

Les mer om Tax her.

 


Støttefunksjonene våre

Med Support Services menes alle støttefunksjoner som får virksomheten vår til å fungere effektivt i hverdagen. For eksempel er vi avhengige av dedikerte medarbeidere som arbeider med markedsføring, kommunikasjon, Human Resources, IT, regnskap og mer generell administrasjon.

Hvilke stillinger som til enhver tid er tilgjengelige i Support Services, og hvilke egenskaper vi ser etter til disse stillingene, vil fremgå av den enkelte stillingsutlysning.

Uavhengig av hvilket forretningsområde du er del av, vil utfordringene spenne over et bredt spekter av bransjer.

For å være i stand til å tilby et så helhetlig tjenestespekter som overhodet mulig, har vi, på tvers av forretningsområder og landegrenser, etablert bransjegruppene våre.

Les mer om våre dedikerte bransjegrupper:

 Careers

 

 

Eiendom, bygg og anlegg 

 Careers

 

 

Gruvedrift og metallindustri 

 Careers

 

 

Handel 

 Careers

 

 

Helse og Life Sciences 

 Careers

 

 

Industriell produksjon 

 Careers

 

 

Kraft og fornybar energi 

 Careers

 

 

Media og underholdning 

 Careers

 

 

Olje og gass 

 Careers

 

 

Private Equity 

 Careers

 

 

Statlig og kommunal sektor og organisasjoner 

 Careers

 

 

Teknologi 

 Careers

 

 

Telekommunikasjon 

 

Transport, Shipping og Offshore 

 

 

Fiskeri og sjømat 

 

Lagspill på høyt nivå

Vår forretningsmodell baserer seg på teamarbeid der hvert enkelt lag er satt sammen for å sikre best mulig arbeidsmiljø samt måloppnåelse.

Når du er ute hos kunder har du alltid et team fra EY i ryggen som jobber sammen med spennende oppdragsgivere og prosjekter.

Sosialt på jobben

Vi er en ung organisasjon der kolleger ofte blir synonymt med venner, og dette verdsetter vi høyt. Vi vedlikeholder dette miljøet ved å investere i sosiale sammenkomster og bedriftsidrettslag.

EY er også sterkt innvolvert i mange ulike konkurranser og sponsing. Holmenkollstafetten har vært en suksess for våre lag flere år på rad, i tillegg er vi en av hovedsponsorene til Oslos Bratteste i tett samarbeid med veldedighetsorganisasjonen Right to Play. Disse ulike aktivitene skaper en stolthet og sosial gnist blant våre ansatte som vi verdsetter høyt.

Les mer om våre sosiale aktiviteter på Facebooksidene  våre, samt se denne filmen fra da vår Nordiske leder, Erik Mamelund, dro til Tanzania for å se hvordan Right to Play arbeider med barna der.   


 

 

En dag på jobben i EY

Hos oss i EY er ingen dag lik den neste.

Vi har snakket med Hanne som jobber som konsulent i Advisory | Rådgiving ved vårt hovedkontor i Oslo og bedt henne beskrive en typisk arbeidsuke ute hos kunde og her på kontoret.  

Hanne, kan du fortelle oss hvordan dere jobber når dere er ute på prosjekt hos kunde, og hva et prosjekt kan gå ut på?

- På mitt nåværende prosjekt sitter jeg ute hos kunde mandag-torsdag sammen med teamet på fire fra EY. Prosjektteamet mitt starter hver uke med et statusmøte. På disse møtene går vi gjennom hva som har blitt gjort den siste uken, hva som er planlagt av arbeid for inneværende uke og diskuterer eventuelle problemstillinger som har dukket opp den siste uken. Jeg jobber som konsulent i IT-Advisory, så i mitt nåværende prosjekt har vi hjulpet kunden med å anskaffe et nytt IT-system, gjennomført anbudsrunde og valgt en leverandør. Videre hjelper vi nå kunden med prosjektledelse/-styring under utviklingen av det nye systemet som er anskaffet. Dette innebærer at vi hjelper dem med kravspesifisering av systemet, altså hvilken funksjonalitet og sikkerhetskrav systemet må oppfylle, sørger for at prosjektet følger planlagt framdrift, at leverandøren leverer i henhold til kontrakt osv.

Du er hos kunde fra mandag til torsdag, hva gjør du på fredager?

- På fredager er de fleste inne på EY kontoret og det holdes ofte fagmøter, avdelingsmøter eller Service Lines-møter på disse dagene. Det er alltid fint å forsøke å få en dag på kontoret i løpet av uken slik at man holder kontakten med kollegaer og oppdatere seg på interne prosjekter og gjøremål.

Hvis vi går litt mer detaljert inn på arbeidsdagen din, hvordan kan den se ut?

Dagene går opp og ned i intensitet, men for det meste ser den slik ut:

08.00 – 08.15: Morgenkaffe og gjennomgang av mail
08.15 – 09.00: Siste forberedelser med kollega før dagens workshop hos kunde
09.00 – 11.30: Workshop ute hos kunde - prosesskartleging
11.30 – 12.00: Lunsjpause
12.00 – 14.00: Videre arbeid med prosjektteamet med materialet fra dagens workshop
14:00 – 14.15: Kaffepause med et par kollegaer
14.15 – 15.00: Ukentlig statusmøtet med prosjektets kjerneteam
15.00 – 16.00: Planlegging av videre arbeid og booking av nødvendige møter med kunden for den kommende uken

 

Ser dette ut som en måte du kunne tenke deg å jobbe på, sammen med Hanne og resten av oss i EY, ta en titt på våre ledige stillinger og send oss gjerne en åpen søknad.