Kontakt oss:
Julie Anette Lyngstad Erdal
Tlf: 473 38 062

Dine muligheter

EY - Career
  • Share

EY tilbyr mange karriereveier

Vi er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Vårt vidtrekkende tjenestetilbud betyr at vi kan tilby varierte karriere- og læringsmuligheter på ulike områder og i en internasjonal setting, både i våre fire forretningsområder og i vår støttefunksjon Core business services. Som fremtidig EY-er, hvilken rolle vil du spille i det store bildet?

Globale muligheter med bransjefokus

I EY legger vi vekt på å bygge og dele bransjekunnskap for å kunne forutse markedstendenser, identifisere konsekvenser og utvikle klare synspunkter i aktuelle bransjespørsmål. For deg betyr dette å jobbe – basert på dine personlige interesser – med selskaper i verdensklasse innen en rekke spesialiserte bransjer, inkludert:
 

 >Consumer Products and Retail
> Financial Services
> Industrial Products
> Automotive & Transportation
> Mining & Metals
> Life Sciences
> Forest Products, Paper & Packaging
> Oil & Gas, Power & Utilities
> Private Equity

> Hospitality
> Construction
> Technology
> Media & Entertainment
> Telecommunications
> Government & Public Sector
> Health

Sammen med kollegaer i våre sterke team får du bryne deg på noen av de mest krevende og stimulerende utfordringene i næringslivet. På denne måten får du sjansen til å fordype deg i globale forretningsfenomener som påvirker verdenen vi lever i. Uavhengig av bransje og tema kan du regne med at vi tar utfordringen på strak arm – og det vil snart du også gjøre.

Hos oss vil du jobbe for et virkelig integrert, globalt selskap med internasjonale kollegaer, kunder og prosjekter. Dette betyr at du har muligheten til å delta på internasjonale oppdrag, utvekslinger og mobilitetsprogram. Hvordan høres det ut med 230 000 nye kollegaer i 152 land, inkludert drøyt 6 800 i Norden? 

Assurance
Assurance, eller revisjon, er vårt største forretningsområde. Vi hjelper selskaper, investorer og myndigheter å finne ut av om en organisasjons regnskap og annen viktig forretningsmessig informasjon er riktig, på en uavhengig og pålitelig måte. Slik bygger vi tillit til næringslivet, som igjen fører til flere investeringer. Dette hjelper selskaper og økonomier å blomstre, og bidrar til at verden fungerer bedre.  
Eksternrevisjon utgjør størsteparten av oppdragene våre, supplert av en rekke spesialiserte team innen områder som climate change and sustainability services, fraud investigation and dispute services, accounting compliance and reporting services, og financial accounting advisory services.

Du kan se denne korte filmen for et bedre innblikk i hva en karriere innen Assurance innebærer og hvor den kan føre deg.

Advisory
Vi har et av de største globale rådgivningsnettverkene i vår bransje. Vi hjelper selskaper å bli den beste utgaven av seg selv, å skape innovasjon, vekst eller endring, og å forbedre prestasjonene sine. Med vår forretnings- og bransjeforståelse kan vi hjelpe selskaper å bli mer effektive, lønnsomme og bærekraftige – som igjen bidrar til at verden fungerer bedre. 
Våre spesialiserte konsulentteam inkluderer performance improvement, risk, IT, strategy, customer og advisory for financial services. Du kan se denne korte filmen for et bedre innblikk i hva en karriere innen Advisory innebærer og hvor den kan føre deg.

Tax and Law
I Tax hjelper vi kundene våre med å finne ut hvor mye skatt de skal betale, og hva de bør kjøpe og selge. Skattelover og -regler er i rask endring, og vi sørger for at selskaper møter de nye kravene til alle markedene de opererer i. I tillegg fungerer vi som et mellomledd mellom næringsliv og skattemyndigheter, ved å utarbeide og sende inn dokumentasjon. Siden det å betale skatt hjelper land og samfunn å ivareta innbyggerne sine, bidrar vårt arbeid til en verden som fungerer bedre for alle.

I Law, vår forretningsjuridiske avdeling, hjelper vi selskaper å håndtere det stadig mer komplekse samspillet mellom økonomiske, regulatoriske, forretningsjuridiske og kommersielle vurderinger. Vi tilbyr helhetlig rådgivning rundt strategiske forretningsbeslutninger, som reduserer avstanden mellom forretningsrådgivere og jurister, og tilbyr støttetjenester som øker effektiviteten og reduserer kostnaden av juridiske rutineaktiviteter. Våre advokater innen selskapsrett, handel, arbeidsrett og finansielle tjenester jobber tett sammen med medarbeidere fra andre avdelinger i EY.
Vi tilbyr rådgivning på alle områder innen skatt og forretningsjus, inkludert business tax, indirect tax, international tax, transactional tax og skatte- og forretningsjuridiske spørsmål knyttet til people advisory services. Du kan se denne korte filmen for et bedre innblikk i hva en karriere innen Tax and Law innebærer og hvor den kan føre deg.

Transactions
Vi hjelper organisasjoner med å investere, fordele, optimalisere og bevare sin eksisterende kapital på en strategisk måte, og med å skaffe nye midler, i et marked som stadig er i endring. Dette innebærer å analysere finansiell informasjon og utarbeide og implementere planer for å øke konkurranseevnen til kundene våre. I tillegg gir vi råd om hvordan selskaper kan gjennomføre avtaler som sammenslåinger, oppkjøp og omorganiseringer på den mest effektive måten. Når organisasjoner fungerer bedre, skaper de sosial og økonomisk verdi og hjelper økonomier å stabilisere seg og vokse – mens de bidrar til en mer velfungerende verden.

Du kan se denne korte filmen for et bedre innblikk i hva en karriere innen Transactions innebærer og hvor den kan føre deg.