EY har et godt utbygd nettverk av bransjespesialister over hele landet

Bransjer

  • Share

Mange virksomheter opplever at rammebetingelsene i egen bransje blir stadig mer komplekse. For å sikre at EY kan bistå i forbindelse med bransjespesifikke utfordringer, har vi samlet vår fremste kompetanse i kjernegrupper.

Virksomheter støter ofte på problemstillinger som på en og samme tid er relatert til revisjon, rådgivning, transaksjoner og skatt og avgift. Derfor består bransjegruppene i EY av representanter fra alle våre forretningsområder. Gruppene er koplet opp mot globale kompetansesentra hvor vi utveksler erfaringer mellom landene og holder oss oppdatert på de siste bransjenyhetene. Resultatet er et enhetlig, gjennomgående tilbud av tjenester over hele verden.

På nasjonalt nivå har vi et godt utbygd nettverk av bransjespesialister over hele landet. Alt etter oppdragets egenart setter vi sammen tverrfaglige bransjeteam som skreddersyr løsninger og benytter regionale, nasjonale og globale ressurser etter behov.

Nedenfor finner du en oversikt over våre bransjeledere. Flere kontakter finner du i høyremenyen på de enkelte bransjesidene.

 

Bransje Kontakperson Telefon
Bank og finans Erik Klausen 24 00 27 76
Eiendom, bygg og anlegg Agnete Haugerud 24 00 25 18
Fiskeri og sjømat Eirik Moe 55 21 34 24
Forsikring Erik Klausen 24 00 27 76
Handel og konsumentvarer Arne Matre 24 00 22 49
Helse Willy Eidissen 73 54 68 80
Automotive & Transportation Rolf Berge 24 00 23 56
Kapitalforvaltning Kjetil Kristensen 24 00 24 27
Kraft og fornybar energi Christian Eckhoff 24 00 21 71
Media og underholdning Nina Rafen 24 00 28 56
Olje og gass Espen Norheim 928 02 095
Private Equity Vegard Stevning 24 00 27 08
Statlig og kommunal sektor, og organisasjoner Anne Grette 24 00 20 24
Teknologi Nina Rafen 24 00 28 56
Telekom Arne Matre 24 00 24 90
Transport, shipping og offshore Finn Ole Edstrøm 952 10 562