Automotive & Transportation

  • Share

Automotive advisory services

Våre tjenester er rettet både mot aktører som vil transformere sin virksomhet, samt de som vil opprettholde og bygge videre på det som allerede er oppnådd.

Vi arbeider med våre kunder for å forbedre deres ytelser og effektivitet i virksomheten i alt fra supply chain management og forretningsprosesser til fremtidige strategier og muligheter for vekst. 

Vi har spesiell fokus på områder med høy relevans for bilbransjen som:

  • Prosessforbedringer og forenklinger
  • Effektivisering og samordning
  • Arbeidskapitalstyring
  • Risikostyring
  • IT risiko
     

Kontakt oss

Martin Cardell
Nordic Leader Automotive & Transportation
+46 703 51 77 33

Rolf Berge
Norweigan Leader Automotive & Transportation 
+47 982 06 356 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev.