Automotive & Transportation

  • Share

Automotive assurance services

En sterk og uavhengig revisjon sikrer kritisk informasjon til eiere og andre interessegrupper, en robust og klar rapportering til styret samt konstruktive innspill til ledelsen for øvrig. 

Våre revisjonsteam utfører en uavhengig revisjon av virksomhetens årsregnskap i tråd med aktuelle regnskapsprinsipper, samt andre attestasjonstjenester som kreves av norsk lovgivning, samarbeidspartnere eller selskapets eiere/ ledelse, herunder:

  • Revisjon av rapportering etter andre regnskapsspråk som for eksempel IFRS
  • Uttalelser i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner
  • Revisjon av skatterapportering
  • Gjennomgang av intern kontroll
  • Mislighetsrevisjon eller forebyggende mislighetsarbeid
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Revisjon av bærekrafts- eller klimarapporter
  • Foretaksstyring og samfunnsansvar

Kontakt oss

Martin Cardell
Nordic Leader Automotive & Transportation
+46 703 51 77 33

Rolf Berge
Norweigan Leader Automotive & Transportation 
+47 982 06 356 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev.