Automotive & Transportation

  • Share

Automotive tax services

Vi har et nettverk av skattespesialister med spesialkompetanse på problemstillinger relevante for bilindustrien.

Selskapsskatt
Vi gir klare og helhetlige råd i forbindelse med bærekraftig skatteplanlegging og skatteoptimalisering, herunder forholdet mellom selskapskatt, konsernbeskatning samt beskatning av eiernes transaksjoner og formue. 

Human Capital - personbeskatning
Vi tilbyr bistand for å sikre riktig innberetning og rapportering av ansatte herunder samsvar med komplekse retningslinjer for eventuelle ansatte som jobber på tvers av landegrenser, både i tråd med regler i Norge og andre land involvert. 

Indirekte skatt
Bilbransjen i Norge er underlagt et regime med svært høye avgifter og dermed høy risiko hvis feil oppstår. Vi har høy kompetanse på problemstillinger tilknytter merverdiavgift, toll, engangsavgifter og andre særavgifter. 

Internasjonal skatt
Vi tilbyr rådgivning for transaksjoner på tvers av landegrenser, transer pricing, skatteeffektiv supply chain management m.v.

Transaction Tax
Vi har høy kompetanse på skattebistand i forbindelse med transaksjoner, herunder både due diligence tjenester og restruktureringer. 

Kontakt oss

Martin Cardell
Nordic Leader Automotive & Transportation
+46 703 51 77 33

Rolf Berge
Norweigan Leader Automotive & Transportation 
+47 982 06 356 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev.