Handel og konsumentvarer

Lever langsiktig verdi

Dine kunder og konkurrenter utvikler seg i ulikt tempo og på ulike måter i ulike markeder. I en verden som er mer kompleks, tettere forbundet og i raskere endring enn noensinne, er mulighetene store, men det er også risikoene.

Med kompromissløse aksjonærer som krever kontinuerlig vekst, og forbrukere som krever merverdi og gjør dine varemerker til sine egne, er det på tide å revurdere strategiske valg, omstrukturere verdikjeden og ta grep for å sikre gode resultater på kort sikt og lønnsomhet på lang sikt.

Våre nordiske eksperter kan hjelpe deg å utfordre og bryte fastgrodde tankemønstre. Uansett om du vil gjøre selskapet smidigere, få bedre avkastning på investeringene i digital markedsføring, bruke personalressurser effektivt på tvers av markeder eller endre verdikjeden for å øke fleksibiliteten, har vi kompetansen du trenger for å lykkes.

Les mer om våre synspunkter på viktige spørsmål i dagens handelsbransje:
 
Kontakt oss

Arne Matre 
Nordisk leder for Retail and Consumer Products
Advisory services
+47 24 00 22 49
+47 481 68 880
 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. 

EY og Nestlé sammen for sysselsetting av ungdom

EY and nestle commit to youth employment

EY vil tilby 55 000 traineeships og 35 000 internships over hele Europa innen 2020 som en del av Nestlés initiativ Alliance for YOUth.

 

 

Topp 10 risiko og muligheter: Handel

Konkurransedyktighet er viktig i dagens økonomiske landskap. Fra markedssvingninger til krevende interessenter - lær hvordan du griper mulighetene i handelsnæringen.