Handel og konsumentvarer

  • Share

Om våre tjenester for handelsnæringen

Hvem er vi?
Vårt nordiske team av bransjespesialister innen revisjon, skatter og avgifter, transaksjoner og rådgivning har den inngående kjennskapen til sektoren og faglige erfaringen som kreves for å kunne tolke markedet og hjelpe deg å øke din konkurranseevne.

Hva gjør vi?
Vi kan blant annet hjelpe deg å få fullt utbytte av dine transaksjoner, øke kunde- og varemerkelønnsomheten, senke kostnader og bygge en smidig og fleksibel leveransekjede. Vi holder det vi lover, slik at du kan holde det du lover.

Vi arbeider målrettet, strukturert og nøyaktig for å hjelpe deg med å:

  • utvikle driftsmodellen
  • optimere varemerkeporteføljen
  • øke kundelønnsomheten
  • bygge en smidig og fleksibel leveransekjede
  • senke kostnadene og frigjøre kontanter
  • håndtere problemstillinger knyttet til bærekraftighet

Uansett hvilken oppgave vi blir satt til, vil vi alltid ha fokus på å gjøre selskapet så handledyktig som mulig. Vi er et resultatorientert selskap som i nært samarbeid med kunden bidrar til å optimere kundens evne til å tilpasse seg stadige endringer i omgivelsene.

Kontakt oss

Arne Matre 
Nordisk leder for Retail and Consumer Products
Advisory services
+47 24 00 22 49
+47 481 68 880
 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. 

Topp 10 risiko og muligheter: Handel

Konkurransedyktighet er viktig i dagens økonomiske landskap. Fra markedssvingninger til krevende interessenter - lær hvordan du griper mulighetene i handelsnæringen.