Handel og konsumentvarer

  • Share

Revisjonstjenester for handelsnæringen

Grundig, uavhengig revisjon gir viktig informasjon til investorer og andre interessenter, pålitelig og klar informasjon til revisjonskomiteer og rettidig og konstruktiv informasjon til ledelsen.

Våre revisjonstjenester utføres av høyt kvalifiserte spesialister som har arbeidet med mange av verdens ledende handelsselskaper. Vi setter sammen det riktige teamet for å løse selv de mest komplekse oppgaver ved hjelp av en nøye utprøvd global metode og de beste og nyeste revisjonsverktøyene og -modellene.

Våre revisjonstjenester omfatter:

  • uavhengig revisjon av regnskaper
  • samsvar med regnskaps- og rapporteringsprinsipper (inkludert samsvar med rapporteringskrav fra SEC og internasjonale regnskapsstandarder)
  • hjelp med valg og innføring av nye regnskapsstandarder
  • overholdelse av krav til internkontroll og rapportering om internkontroll
  • bistand i forbindelse med sammenslåinger og oppkjøp, inkludert selskapsgjennomganger
  • regnskapsrådgivning
  • gjennomføring av avtalte handlinger og tilknyttet rapportering
  • tjenester knyttet til misligheter, granskninger og tvister
  • klima- og bærekraftrapporter

Noen eksempler på vårt arbeid:

Klientens målsetting: kvalitetssikre konsernets bærekraftrapport
Vårt bidrag: gi ledelsen trygg forvissning om at rapporteringen er nøyaktig, transparent og rettvisende

Klientens målsetting: utforme og innføre en effektiv og pålitelig prosess for konvertering av konsernets regnskaper fra US GAAP til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)
Vårt bidrag: støtte klientens IFRS-prosjektstyringsteam for å tilføre strategisk veiledning og innsikt fra andre globale oppdrag og støtte for både rutinemessige og komplekse tekniske oppgaver
 

Kontakt oss

Arne Matre 
Nordisk leder for Retail and Consumer Products
Advisory services
+47 24 00 22 49
+47 481 68 880
 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. 

Topp 10 risiko og muligheter: Handel

Konkurransedyktighet er viktig i dagens økonomiske landskap. Fra markedssvingninger til krevende interessenter - lær hvordan du griper mulighetene i handelsnæringen.