Handel og konsumentvarer

Lever langsiktig verdi

Dine kunder og konkurrenter utvikler seg i ulikt tempo og på ulike måter i ulike markeder. I en verden som er mer kompleks, tettere forbundet og i raskere endring enn noensinne, er mulighetene store, men det er også risikoene.

Med kompromissløse aksjonærer som krever kontinuerlig vekst, og forbrukere som krever merverdi og gjør dine varemerker til sine egne, er det på tide å revurdere strategiske valg, omstrukturere verdikjeden og ta grep for å sikre gode resultater på kort sikt og lønnsomhet på lang sikt.

Våre nordiske eksperter kan hjelpe deg å utfordre og bryte fastgrodde tankemønstre. Uansett om du vil gjøre selskapet smidigere, få bedre avkastning på investeringene i digital markedsføring, bruke personalressurser effektivt på tvers av markeder eller endre verdikjeden for å øke fleksibiliteten, har vi kompetansen du trenger for å lykkes.

Les mer om våre synspunkter på viktige spørsmål i dagens handelsbransje:
 
  Kontakt oss

  Arne Matre 
  Nordisk leder for Retail and Consumer Products
  Advisory services
  +47 24 00 22 49
  +47 481 68 880
   

   

  Connect with us

  Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. 

  Nordic Food Survey 2015 Future of Nordic Retail report

  Detaljhandelen er i full omveltning; kundeadferd endrer seg, og ny teknologi skaper andre og bedre måter å betjene kundene på. Nordiske detaljhandelseksperter peker på bransjens behov for å vurdere alle aspekter ved å drive forretninger.

  Topp 10 risiko og muligheter: Handel

  Konkurransedyktighet er viktig i dagens økonomiske landskap. Fra markedssvingninger til krevende interessenter - lær hvordan du griper mulighetene i handelsnæringen.