Handel og konsumentvarer

  • Share

Skatte- og avgiftstjenester for handelsnæringen

Dagens usikre verden krever helhetstenkning for å få en velfungerende skatte- og avgiftsfunksjon. En omfattende tilnærming gir et godt rapporteringsgrunnlag og forenkler planlegging og vekst. Det hjelper deg å utarbeide skatte- og avgiftsstrategier som er tilpasset virksomheten. Det gir deg mulighet til å oppnå dagens forretningsmål samtidig som du legger grunnlaget for morgendagens suksess.

En forutsetning for dette er godt samarbeidende team som kan gi deg råd om planlegging, etterlevelse av regler og rapporteringskrav og samarbeid med skattemyndigheter. Våre spesialister tilfører selskapet faglig kompetanse, praktisk erfaring og konsistente metoder – uansett hvor du er og hvilke skatte- og avgiftstjenester du trenger: 

  • selskapsskatt
  • humankapital
  • indirekte skatter og avgifter
  • internasjonale skatter og avgifter
  • transaksjonsskatt

Kontakt oss

Arne Matre 
Nordisk leder for Retail and Consumer Products
Advisory services
+47 24 00 22 49
+47 481 68 880
 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. 

Topp 10 risiko og muligheter: Handel

Konkurransedyktighet er viktig i dagens økonomiske landskap. Fra markedssvingninger til krevende interessenter - lær hvordan du griper mulighetene i handelsnæringen.