• Share

Skatte- og avgiftstjenester

Kapital- og formuesforvaltere står overfor en endringsperiode med betydelige konsekvenser for deres skatteforpliktelser og drift. Å håndtere disse skatteforpliktelsene på en ansvarlig måte vil legge grunnlaget for en bærekraftig langsiktig vekst.

Våre kunder drar nytte ikke bare av vår erfaring med mange formuesforvaltere og fond, men også fra den dynamiske blandingen av skattetjenester vi leverer til selgere, kjøpere og finansielle mellommenn på tvers av landegrenser. Vi hjelper kunder å forstå kompleksiteten og utfordringene som ligger i deres nasjonale og globale strukturer. Bredden i våre skattetjenester spenner fra planlegging og tvistehjelp til skatteregnskap, kontroller og compliance, inkludert:

 

EY Financial Services

FATCA og Common Reporting Standard (CRS)
Åpenhetsstandarder påvirker bedrifter på globalt, regionalt og lokalt nivå. Vårt FATCA og CRS-team hjelper formuesforvaltere med å forstå reglene og finne gode prosesser for å samle nødvendige data og nøyaktig rapportere nødvendig informasjon til de aktuelle skattemyndighetene. Basert på bransjespesifikk veiledning for juridiske enheter, kan vi støtte deg i dine forberedelser til FATCA og CRS og løse de mest presserende problemer på reisen til etterlevelse.


EY Financial Services

Internprising og internasjonal skatt
Vi hjelper formues- og kapitalforvaltere med å gjøre driftsmodellene deres mer effektive samt å opprettholde, styre og overvåke retningslinjer, dokumentasjon og prosesser for internprising i lys av utviklingene i skattemiljøet. Vi bistår i utfordringer med skattemyndigheter, bredere struktureringsprosjekter eller vurderinger knyttet til OECDs BEPS-prosjekt og utvikling nasjonalt.


EY Financial Services

Operational taxes
EYs globale nettverk av medarbeidere dedikert til kapitalforvaltningsbransjen har lang erfaring med å analysere kildeskatteforpliktelser og å registrere tilbakekrav av kildeskatt over store europeiske markeder. Erfaringen dekker et bredt spekter av investeringskjøretøy i både EU og tredjelands jurisdiksjoner. Innenfor vårt operational taxes-nettverk hjelper vi også kunden med prosesser og verktøy for styring og rapportering av kildeskattekrav.


EY Financial Services

Tax Performance Advisory
Våre tjenester innen Tax Performance Advisory hjelper forsikringsselskaper med å forbedre forretningsprosesser som styrer yteevnen innen skatt og effektiviteten til skattefunksjonen. Våre tilbud omfatter gjennomgang av skattefunksjonen, driftsmodell for skatteutforming, prosessendring, design og utbedring av interne kontroller, implementering og forbedring av teknologi og relaterte tjenester innen endringsledelse.


EY Financial Services

Human Capital
Vi hjelper våre kunder å håndtere de komplekse utfordringene en global arbeidsstyrke fører med seg, fra personalstrategi til å håndtere compliance og risiko knyttet til HR. Vi bistår med å endre HR- og lønnsfunksjonen og tilbyr teknologirådgivning og prosjektledelse. Vi tilbyr formues- og kapitalforvaltere støtte innen regulatorisk godtgjørelse, inkludert tolkning og gjennomføring av internasjonale og nasjonale regler, revisjon av variable lønnsordninger, bonus cap-kalibreringer, belønningsavsløringer og uavhengig godtgjørelsesrevisjon som kreves. I tillegg kan vi bistå med design og implementering av totale belønningsstrategier for å engasjere ansatte og drive organisasjonens forretningsstrategi.


EY Financial Services

Global Compliance og rapportering
Formuesforvaltere ser behovet for å skifte fra fragmenterte lokale løsninger til integrerte regionale eller globale løsninger når det gjelder compliance og rapporteringsprosesser. Dette kan være et frittstående initiativ innenfor skattefunksjonen eller en del av en større økonomiendring i gruppen. EY kan tilby regnskapsbistand, etterlevelse av lover for indirekte skatt, sekretærtjenester og lønn i tillegg til vårt mer tradisjonelle tilbud innen direkte skatt og rapportering.


EY Financial Services

Indirekte skatter
Indirekte skatter, fra merverdiavgift (MVA) og skatt på varer og tjenester (GST) til miljøavgifter forsikringspremieskatt (IPT), påvirker forsyningskjeden og det finansielle systemet. Vi identifiserer risikoområder og bærekraftige planleggingsmuligheter for indirekte skatt. Vi hjelper formuesforvaltere med å optimalisere deres momssituasjon når det gjelder uopprettelig inngående merverdiavgift og/eller utvide omfanget av momsfritaket for finansielle tjenester på kostnadssiden/inngående merverdiavgiftssiden.


EY Financial Services

Transaction Tax
Hver eneste transaksjon har skattemessige konsekvenser, enten det er et oppkjøp, avhending, refinansiering, omstrukturering eller børsnotering. Med god oversikt og planlegging i forkant av transaksjonen kan du redusere risikoen, forbedre mulighetene og utnytte avgjørende forhandlingsinnsikt. Restrukturering kan bidra til å styrke organisasjonen og realisere verdifulle skattefordeler. I alle transaksjoner er nøkkelen til suksess tverrfaglig planlegging, design, koordinering og gjennomføring.