• Share

Rådgivningstjenester for bank og finans

Vår forpliktelse til å levere stabilt høy kvalitet har gjort oss til betrodde rådgivere for mange av de mest vellykkede finansielle tjenesteorganisasjoner – i Norden og utover.

Ved å identifisere og hjelpe deg med å forstå din institusjons strategiske muligheter, forbedringsområder og forretningsmessige risiko, utvikler våre rådgivere pragmatiske planer for å forbedre prosesser, stille spørsmål og bistå med å implementere målbare og bærekraftige prestasjonsforbedringer. Vi bringer sammen ulike perspektiver og erfaringer fra banknæringen for å jobbe med deg på følgende hovedområder:

 

EY Financial Services

Digital and Customer Journey Transformation
Bankene investerer i digital transformasjon fokusert på å omforme forretningsmodellene sine. De tar tak i kundefokus, rekonfigurering av kanaler, differensiering gjennom data og analyser samt å oppnå et nytt nivå av driftseffektivitet. Vi hjelper deg å holde deg på rett vei på den digitale reisen og bygge en effektiv og smidig organisasjon i stand til å ta i bruk ny teknologi raskt og utnytte nye digitale muligheter.


EY Financial Services

Analytics and Enterprise Data Excellence
Våre Data and Analytics-tjenester fokuserer på en rekke innovative løsninger som er utviklet for å drive virksomhetens bruk av avanserte analyser og forbedringer i kundens datainfrastruktur, kvalitet, ledelse og styring. Disse løsningene kan hjelpe våre kunder å bygge de riktige plattformene og prosessene for å endre sin virksomhet, øke kundevekst, frembringe avkastning på regelendringsforbruk og møte de komplekse utfordringene i dagens marked.


EY Financial Services

Technology Transformation
Vi samarbeider med kundene for å 1) utvikle pragmatiske og gjennomførbare IT-strategier som utnytter nye teknologier samtidig som de utvikler eldre plattformer 2) utforme effektive IT-driftsmodeller slik at de kan drive IT-funksjonen som en bedrift, og 3) implementere moderne IT-infrastruktur og driftsmodeller, inkludert et robust oppsett for cybersikkerhet. Kort sagt, vi hjelper bankene å skape innovasjon, optimalisere og forsvare sin teknologiorganisasjon.


EY Financial Services

Operational Excellence
Vi kan hjelpe deg med å forbedre og integrere prosesser og kontroller, forbedre produktiviteten og redusere kostnadene innenfor og på tvers av funksjoner. Valg av strategi varierer mellom outsourcing, prosessautomatisering, robotikk og Lean. Vi hjelper våre kunder med å redusere behandlingstiden, øke produktiviteten og forbedre kundetilfredsheten ved å identifisere, planlegge og gjennomføre en rekke endringsinitiativ.


EY Financial Services

Regulatory Driven Transformation
Vi hjelper våre kunder med å forstå eksisterende og fremtidige regulatoriske utfordringer og gjøre dem i stand til å gå fra forståelse til handling. Ved å ta en helhetlig tilnærming hjelper vi med å håndtere effekten reguleringer har på deres forretningsenheter, driftsmodeller, drift, mennesker, prosesser, IT og strategier.


EY Financial Services

Finance and Risk Transformation
Våre Data and Analytics-tjenester fokuserer på en rekke innovative løsninger som er utviklet for å drive virksomhetens bruk av avanserte analyser og forbedringer i kundens datainfrastruktur, kvalitet, ledelse og styring. Disse løsningene kan hjelpe våre kunder å bygge de riktige plattformene og prosessene for å endre sin virksomhet, øke kundevekst, frembringe avkastning på regelendringsforbruk og møte de komplekse utfordringene i dagens marked.


EY Financial Services

Compliance and Controls Transformation
Bankene står overfor et press vi ikke har sett maken til fra regulatorer, aksjonærer og interessenter for å vise at de har kontroll på risikoen de står overfor. Vi hjelper deg å svare på disse kontroll- og compliance-utfordringene samtidig som du optimaliserer dine virksomhets- og driftsmodeller strategisk, utnytter ny teknologi og implementerer kostnadseffektive modeller.


EY Financial Services

Corporate and Investment Banking Transformation
Corporate and investment banking står overfor en effektivitets- og produktivitetskrise med lav avkastning på egenkapital (ROE), stigende kostnader og stillestående inntekter. Vi hjelper våre kunder med å 1) beskytte deres franchise fra eksterne trusler og gjenoppbygge tillit, 2) optimalisere deres virksomhetsfunksjoner for å maksimere effektiviteten og begrense kostnader, og 3) skape innovasjon for å skille seg fra tradisjonelle og utradisjonelle konkurrenter.


EY Financial Services

Internal audit
Internrevisjon er en integrert og viktig del av finansinstitusjoners risikostyring og internkontroll. Ledelsen og styret i organisasjoner er avhengige av internrevisjon for å gi viktige proaktive vurderinger og trygghet rundt effektiviteten av kontroller og prosesser samtidig som de støtter ledelsen. Våre tjenester hjelper kunder med strategisk å vurdere, avhjelpe og forbedre identifiserte problemer. I tillegg bidrar vår evne til å tilby innovative ideer og bred fagkompetanse på komplekse områder til at EY kan hjelpe kunder med å skaffe betydelig forbedret verdi fra internrevisjon.


 

Kontakt oss

Kjetil Kristensen
Partner og leder Financial Services Norge
+47 917 86 497

Her finner du en liste over våre kontaktpersoner.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Insights

EY - Seeking stability in an uncertain world 
Seeking stability in an uncertain world
EY’s European Banking Barometer 2016
 

 

EY - Rethinking Risk Management
Rethinking Risk Management
EY’s undersøkelse om risikohåndtering i store finansinstitusjoner 2015