• Share

Skatte- og avgiftstjenester for bank og finans

Banker og kapitalmarkedsinstitusjoner står overfor en endringsperiode med betydelige konsekvenser for deres skatteforpliktelser og drift. Å håndtere disse skatteforpliktelsene på en ansvarlig måte vil legge grunnlaget for en bærekraftig langsiktig vekst.

Skattefunksjonens rolle har endret seg dramatisk etter hvert som forretningsmiljøet har blitt mer konkurransepreget og regulert. EYs globale skattepraksis som støtter finansinstitusjoner tilbyr en rekke tjenester for å svare på disse utfordringene, inkludert:
 

EY Financial Services

Skattetransformasjon og IT-aktivering
Nasjonale skattemyndigheter gransker skatter i større grad, og den globale oppmerksomheten rundt åpenhet om skatt strekker seg utover selskapers skatteposisjon til kunde og produkt. Teknologi spiller en viktig rolle i denne nye agendaen der skatt ses på som et regulatorisk spørsmål. Våre skatte- og IT-rådgivere gjør en felles innsats for å hjelpe deg med å effektivisere prosesser og utnytte det teknologiske potensialet i skattefunksjonen.


EY Financial Services

Internprising og internasjonal skatt
Vi hjelper bankene med å gjøre driftsmodellene deres mer effektive samt å opprettholde, styre og overvåke retningslinjer, dokumentasjon og prosesser for internprising i lys av utviklingene i skattemiljøet. Vi bistår i utfordringer med skattemyndigheter, bredere struktureringsprosjekter eller vurderinger knyttet til OECDs BEPS-prosjekt og utvikling nasjonalt.


EY Financial Services

Etterlevelse av FATCA og Common Reporting Standard (CRS)
Åpenhetsstandarder påvirker bedrifter på globalt, regionalt og lokalt nivå. Vårt FATCA og CRS-team hjelper banker med å forstå reglene og finne gode prosesser for å samle nødvendige data og nøyaktig rapportere nødvendig informasjon til de aktuelle skattemyndighetene. Basert på bransjespesifikk veiledning for juridiske enheter, kan vi støtte deg i dine forberedelser til FATCA og CRS og løse de mest presserende problemer på reisen til etterlevelse (compliance).


EY Financial Services

Forretningsskattetjenester
EYs forretningsskattetjenester er en skatteplanleggings- og rådgivningspraksis med koblinger på tvers av våre kontorer globalt. Vi leverer innsiktsfull skatterådgivning på tvers av land innenfor planlegging, regnskap, etterlevelse (compliance) og tvister.


EY Financial Services

Global Compliance og rapportering
Forretningsmiljøet i dag er ekstremt utfordrende. Våre kunder står overfor komplekse problemstillinger som økonomitransformasjon, markeder i rask vekst, endringer i lover og reguleringer, og behovet for kontanter. EY kan tilby den høyt spesialiserte kompetansen som trengs for å møte disse utfordringene. Våre tjenester omfatter regnskapsbistand, etterlevelse av lover for indirekte skatt, sekretærtjenester og lønn i tillegg til vårt mer tradisjonelle tilbud innen direkte skatt og rapportering.


EY Financial Services

Human Capital
Vi hjelper våre kunder å håndtere de komplekse utfordringene en global arbeidsstyrke fører med seg, fra personalstrategi til å håndtere compliance og risiko knyttet til HR. Vi bistår med å endre HR- og lønnsfunksjonen og tilbyr teknologirådgivning og prosjektledelse. Vi tilbyr bank- og kapitalmarkedene støtte innen regulatorisk godtgjørelse, inkludert tolkning og gjennomføring av internasjonale og nasjonale regler, revisjon av variable lønnsordninger, bonus cap-kalibreringer, belønningsavsløringer og uavhengig godtgjørelsesrevisjon som kreves. I tillegg kan vi bistå med design og implementering av totale belønningsstrategier for å engasjere ansatte og drive organisasjonens forretningsstrategi.


EY Financial Services

Indirekte skatter
Indirekte skatter påvirker forsyningskjeden og det finansielle systemet. Vårt nettverk av dedikerte spesialister på emnet kombinerer teknisk kunnskap med bransjeforståelse og tilgang til teknologisk avanserte verktøy og metodikk. Vi identifiserer risikoområder og bærekraftige planleggingsmuligheter for indirekte skatt, og hjelper deg å oppfylle compliance-forpliktelser og forretningsmål verden over. Vi hjelper finansielle institusjoner og strukturer med å optimalisere deres momssituasjon når det gjelder uopprettelig inngående merverdiavgift og/eller utvide omfanget av momsfritaket for finansielle tjenester på kostnadssiden/inngående merverdiavgiftssiden.


EY Financial Services

Transaction Tax
Hver eneste transaksjon har skattemessige konsekvenser, enten det er et oppkjøp, avhending, refinansiering, omstrukturering eller børsnotering. Med god oversikt og planlegging i forkant av transaksjonen kan du redusere risikoen, forbedre mulighetene og utnytte avgjørende forhandlingsinnsikt. Restrukturering kan bidra til å styrke organisasjonen og realisere verdifulle skattefordeler. I alle transaksjoner er nøkkelen til suksess tverrfaglig planlegging, design, koordinering og gjennomføring.


 

Kontakt oss

Kjetil Kristensen
Partner og leder Financial Services Norge
+47 917 86 497

Her finner du en liste over våre kontaktpersoner.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Insights

EY - Seeking stability in an uncertain world 
Seeking stability in an uncertain world
EY’s European Banking Barometer 2016
 

 

EY - Rethinking Risk Management
Rethinking Risk Management
EY’s undersøkelse om risikohåndtering i store finansinstitusjoner 2015