• Share

Finansielle revisjonstjenester

Våre medarbeidere i Assurance har erfaring med revisjon av mange av de ledende organisasjonene innen finansielle tjenester i Norden og globalt. Ved å kombinere teknisk ekspertise med betydelig bransjeerfaring, hjelper vi deg med å forstå og ta tak i dagens mest kritiske økonomi- og rapporteringsutfordringer.
 
Vår Assurance-praksis har betydelig erfaring med å bistå forsikringsselskaper. Vi kombinerer teknisk kunnskap med en grundig forståelse av markedsdynamikken, industridrivere og nye problemstillinger, og operasjonelle hensyn som påvirker din virksomhet. Som en av de ledende aktørene innen bruk av teknologi for å gjennomføre revisjon og kundekommunikasjon, har våre team tilgang til den nyeste informasjonen om regnskap og revisjon.

I tillegg til våre revisjonstjenester leverer vi også andre attestasjonstjenester som kreves av globale eller lokale forskrifter, eller begge deler, inkludert:

 

EY Financial Services

Accounting Compliance and Reporting
Vi hjelper organisasjoner innen finansielle tjenester med å møte de finansielle rapporteringskravene i landene der de driver virksomhet. Våre tjenester knytter sammen vår kompetanse innen finans og skatt for å støtte hele spekteret av compliance-behov. Selskaper som gjør det riktig er godt posisjonert for å se sine investeringer i global økonomi transformeres. Mer...


EY Financial Services

Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
Vår FAAS-praksis tilbyr bistand i kritiske spørsmål som følge av endringer i regnskapsstandarder og myndighetskrav, nye forretningsaktiviteter og oppkjøp. FAAS består av et tverrfaglig team fra disiplinene regnskap, skatt og IT med grundig sektorspesifikk erfaring i å håndtere gjennomføringen av regnskapsendringer, alt fra én enkelt regnskapsstandard til full prosjektering og global implementering av IFRS. Mer...


EY Financial Services

Fraud Investigation and Dispute Services
Vi hjelper bedrifter med å håndtere risiko, etterforske påstander om uredelighet og måle de økonomiske konsekvensene av tvister. Ved mistanke om uvanlig økonomisk aktivitet kan vi undersøke, utføre elektronisk fremlegging av bevis og vurdere økonomiske rapporter - alt med diskresjonen og alvoret saken krever. Mer...


EY Financial Services

Climate Change and Sustainability Services
Vårt integrerte og tverrfaglige team vil hjelpe deg med å identifisere de riktige personene du burde ha med på laget og utvikle tilpassede anbefalinger som er nyskapende og effektive. Mer...


 

Kontakt oss

Kjetil Kristensen
Partner og leder Financial Services Norge
+47 917 86 497

Her finner du en liste over våre kontaktpersoner.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.