• Share

Skatte- og avgiftstjenester

Forsikringsselskaper står overfor en endringsperiode med betydelige konsekvenser for deres skatteforpliktelser og drift. Å håndtere disse skatteforpliktelsene på en ansvarlig måte vil legge grunnlaget for en bærekraftig langsiktig vekst.

Nasjonale myndigheter og overnasjonale organisasjoner har satt åpenhet rundt skatt (f.eks BEPS) på agendaen, og regjeringer verden over legger stadig større vekt på indirekte skatter. Disse endringene i skattemiljøet skjer mot et bakteppe av regulatoriske endringer som utfordrer forsikringsselskapene til å omskape deres virksomhet og driftsstrukturer. EYs globale forsikringskattepraksis tilbyr en rekke tjenester for å svare på disse utfordringene, inkludert:EY Financial Services

Etterlevelse av FATCA og Common Reporting Standard (CRS)
Åpenhetsstandarder påvirker bedrifter på globalt, regionalt og lokalt nivå. Vårt FATCA og CRS-team hjelper forsikringsselskaper med å forstå reglene og finne gode prosesser for å samle nødvendige data og nøyaktig rapportere nødvendig informasjon til de aktuelle skattemyndighetene. Basert på bransjespesifikk veiledning for juridiske enheter, kan vi støtte deg i dine forberedelser til FATCA og CRS og løse de mest presserende problemer på reisen til etterlevelse (compliance).


EY Financial Services

Internprising og internasjonal skatt
Våre Data and Analytics-tjenester fokuserer på en rekke innovative løsninger som er utviklet for å drive virksomhetens bruk av avanserte analyser og forbedringer i kundens datainfrastruktur, kvalitet, ledelse og styring. Disse løsningene kan hjelpe våre kunder å bygge de riktige plattformene og prosessene for å endre sin virksomhet, øke kundevekst, frembringe avkastning på regelendringsforbruk og møte de komplekse utfordringene i dagens marked.


EY Financial Services

Tax Performance Advisory
Våre tjenester innen Tax Performance Advisory hjelper forsikringsselskaper med å forbedre forretningsprosesser som styrer yteevnen innen skatt og effektiviteten til skattefunksjonen. Våre tilbud omfatter gjennomgang av skattefunksjonen, driftsmodell for skatteutforming, prosessendring, design og utbedring av interne kontroller, implementering og forbedring av teknologi, skatteaktivering av finansielle systemer og relaterte tjenester innen endringsledelse.


EY Financial Services

Human Capital
Vi hjelper våre kunder å håndtere de komplekse utfordringene en global arbeidsstyrke fører med seg, fra personalstrategi til å håndtere compliance og risiko knyttet til HR. Vi bistår med å endre HR- og lønnsfunksjonen og tilbyr teknologirådgivning og prosjektledelse. Vi tilbyr forsikringsselskaper støtte innen regulatorisk godtgjørelse, inkludert tolkning og gjennomføring av internasjonale og nasjonale regler, revisjon av variable lønnsordninger, bonus cap-kalibreringer, belønningsavsløringer og uavhengig godtgjørelsesrevisjon som kreves. I tillegg kan vi bistå med design og implementering av totale belønningsstrategier for å engasjere ansatte og drive organisasjonens forretningsstrategi.


EY Financial Services

Global Compliance and Reporting
Forsikringsselskaper ser behovet for å skifte fra fragmenterte lokale løsninger til integrerte regionale eller globale løsninger når det gjelder compliance og rapporteringsprosesser. Dette kan være et frittstående initiativ innenfor skattefunksjonen eller en del av en større økonomiendring i gruppen. EY kan tilby regnskapsbistand, etterlevelse av lover for indirekte skatt (inkludert forsikringspremieskatt), sekretærtjenester og lønn i tillegg til vårt mer tradisjonelle tilbud innen direkte skatt og rapportering.


EY Financial Services

Indirekte skatt
Indirekte skatter, fra merverdiavgift (MVA) og skatt på varer og tjenester (GST) til miljøavgifter forsikringspremieskatt (IPT), påvirker forsyningskjeden og det finansielle systemet. Vi identifiserer risikoområder og bærekraftige planleggingsmuligheter for indirekte skatt spesielt rettet mot forsikringsbransjen. Vi hjelper forsikringsselskaper med å optimalisere deres momssituasjon når det gjelder uopprettelig inngående merverdiavgift og/eller utvide omfanget av momsfritaket for finansielle tjenester på kostnadssiden/inngående merverdiavgiftssiden.


EY Financial Services

Transaction Tax
Hver eneste transaksjon har skattemessige konsekvenser, enten det er et oppkjøp, avhending, refinansiering, omstrukturering eller børsnotering. Med god oversikt og planlegging i forkant av transaksjonen kan du redusere risikoen, forbedre mulighetene og utnytte avgjørende forhandlingsinnsikt. Restrukturering kan bidra til å styrke organisasjonen og realisere verdifulle skattefordeler. I alle transaksjoner er nøkkelen til suksess tverrfaglig planlegging, design, koordinering og gjennomføring.


 

Kontakt oss

Kjetil Kristensen
Partner og leder Financial Services Norge
+47 917 86 497

Her finner du en liste over våre kontaktpersoner.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.