• Share

Transaksjonstjenester

Hvordan organisasjoner forvalter sin kapital i dag vil definere deres konkurranseposisjon i morgen. Vi bidrar til å skape verdier for våre kunder ved å hjelpe dem å ta mer informerte beslutninger om strategisk forvaltning av kapital og transaksjoner.

Kapitalforvaltning og transaksjoner i en ustabil verden kan være utfordrende. En organisasjons strategiske tilnærming og evne til å handle raskt og effektivt kan definere deres potensial for vekst og økonomisk velferd. Vi hjelper våre kunder med å ta mer informerte beslutninger på fire hovedområder; bevaring, optimalisering, investering og innhenting av kapital. Vi kaller disse områdene The Capital Agenda. De fokuserer på de sakene som betyr mest, og setter våre kunders kapitalbehov i sentrum av strategisk tenkning.

Vi tilbyr forsikringsselskaper et bredt spekter av transaksjonsrådgivning, inkludert:EY Financial Services

Transaction Support
Våre støttetjenester innen transaksjoner inkluderer due diligence både fra kjøpers og selgers side. Vi kan også hjelpe deg med å identifisere viktige drivere, forbedre avtalestrukturer, redusere risiko og utfordre antagelser om fremtidig avkastning. Vi kan raskt sette sammen et dyktig due diligence-team med den bransjekunnskapen som trengs for å støtte deg i din beslutning.


EY Financial Services

Actuarial Services
Som en del av due diligence, både på selgers og kjøpers side, kan vi tilby fullskala forsikrings-diligence gjennom våre aktuarer. Vi kan sette sammen team med inngående kjennskap til det nordiske eiendoms-, skade- og livsforsikringsområdet.


EY Financial Services

Lead advisory
Vi kan hjelpe deg å vurdere hvordan en virksomhet passer inn i din strategi ved å evaluere potensielle synergier, ta prosjektlederansvar for de neste stegene, bistå i forhandlinger og økonomiske modeller, og i å måle konsekvensen av transaksjonen. Vi samarbeider med deg for å nå dine strategiske mål innen oppkjøp, salg, management buy-out, buy-ins (innhenting av kapital), børsnoteringer, oppkjøp og fusjoner.


EY Financial Services

Restructuring
Hvert restruktureringsscenario krever ulike faglige ferdigheter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som er skreddersydd til din individuelle situasjon for å hjelpe deg med å vurdere muligheter, sette sammen den mest effektive restruktureringsplanen, forbedre transaksjoner og nå dine strategiske mål.


EY Financial Services

Operational transaction services
Vårt team tilbyr et komplett spekter av hands-on, operativ støtte og råd på gjennom hele transaksjonssyklusen, enten vi støtter kjøper eller selger. Vi bidrar med operasjonell due diligence, vurdering av exit, integrering i etterkant av fusjonen, synergivurdering og levering.


EY Financial Services

Valuation & business modeling
Vi hjelper med å bygge åpne og robuste verdsettelser for å støtte selskapstransaksjoner og møte myndighets- og regnskapskrav. Våre spesialister innen regnskap, skatt og finansiell due diligence gir deg verdiråd for en rekke formål, mens våre medarbeidere innen utforming hjelper deg å gjennomføre gjennomgang av modellen, modellstøtte og modellutformingsaktiviteter for å ta viktige beslutninger og forbedre utfallene av strategiene dine.


EY Financial Services

Transaction Tax
av transaksjonen og hjelpe deg med å utarbeide alternativer for å bedre din virksomhets skatteeffektivitet. Våre tjenester omfatter skatte-diligence og skattestrukturering.


 

Kontakt oss

Kjetil Kristensen
Partner og leder Financial Services Norge
+47 917 86 497

Her finner du en liste over våre kontaktpersoner.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.