Life Sciences

  • Share

Revisjonstjenester innen helsesektoren

EY tilbyr ulike typer revisjonstjenester som sørger for at viktig og riktig informasjon blir formidlet til et foretaks interessenter, både innen privat og offentlig helsesektor. Vi utfører revisjon innen alle deler av helsesektoren - fra private tannlegekontor til regionale helseforetak, samt andre aktører.

Våre revisjonseksperter har nytte av ferdigheter og kunnskap fra hele EYs praksis fra helsesektoren. Vi bidrar med et klart perspektiv og relevant innsikt til ledelsen og andre sentrale interessenter.

Vi kan tilby de attestasjonstjenester som kreves av globale og lokale reguleringer inkludert:

  • Revisjon av årsregnskap
  • Tjenester innen vurdering av økonomiske misligheter, etterforskning og tvister inkludert kontraktstvister
  • Revisjon av internkontroll
  • Finansielle regnskapsrådgivningstjenester
  • Klimaendrings- og bærekraftsrapporteringer
  • Vurdering som ledd i forberedelse til børsnotering
  • Bistand ved fusjoner og oppkjøp, inkludert due diligence

Kontakt oss

Jan Koch  
Nordic Industrial Products
Life Sciences Leader
+46 31 637811

Willy Eidissen 
Norwegian Leader Life Sciences 
+47 918 63 845


 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.