Life Sciences

Gjennomsnittsalderen i Norge øker, og med dette øker også forekomsten av kroniske sykdommer og behovet for livsstilsrelaterte medisinske behandlinger og prosedyrer.  Medisinsk teknologi vil være svært avgjørende for håndteringen av disse endrede behovene, og bransjen preges av konstant innovasjon der bedriftene både må synliggjøre verdien av de produktene som utvikles, samtidig som stadig strengere reguleringer og krav fra myndigheter må overholdes. EY har dokumentert erfaring med å bistå medtech-selskaper med tjenester uansett hvor virksomheten er i vekstsyklus. Våre kunder drar nytte av den samlede kompetansen vi har innen alle våre tjenester, og også av den globale kompetansen vi har i det krevende medtech-markedet.

Bioteknologi er det medisinske området som trolig vil påvirke folkehelsen mest fremover, men strengere lovgivning og restriksjoner, økende prispress og hardere konkurranse om anskaffelser gjør at industrien i dag møter mange utfordringer. EY har vært banebrytende innenfor bistand til bioteknologisk industri. Vi var de første med å tilby revisjons- og rådgivingstjenester til denne bransjen, og bistår i dag flere bioteknologiske virksomheter enn noen annen leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester. Vi var også først ute med å opprette en egen global bransjegruppe for å dekke denne bransjens spesifikke behov, og er en viktig meningsyter som jevnlig publiserer innsiktsfulle og oppdaterte bransjerapporter.

Legemiddelbransjen er også i rivende utvikling – ny vitenskap, nye produkter og tilbud, demografiske endringer, stadige endringer i rammebetingelser kombinert med høye forventninger fra eiere og interessenter gir nye og spennende muligheter. EY bistår i dag legemiddelbransjen verden over med rådgivning innen blant annet forretningsdrift, revisjon, skattespørsmål og virksomhetsoverdragelser for best mulig tilpasning og vekst.

Følg EYs fremtidsvisjon “Pharma 3.0” og les publikasjonene og temarapportene på vår globale hjemmeside for legemiddelindustrien. Her dekker vi også trender og forbruksmønster i en verden der endringene i større og større grad drives frem av pasientene selv.


 • Velferdsteknologi

  Velferdsteknologi handler om å levere helse- og omsorgstjenester til befolkningen på deres egne premisser. Dette gjøres ved å ta i bruk pasientorientert kommunikasjonsteknologi som bidrar til økt trygghet, mobilitet og medisinsk sikkerhet hos pasienten. I tillegg vil bruk av velferdsteknologi gi mer selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.
  EY har lang erfaring med å bistå helse- og omsorgsektoren med evaluering og implementering av pasientorientert teknologi i Europa, USA, Oseania og Asia. Dessuten har vi en bredt sammensatt bransjegruppe som kjenner utfordringene i den norske helsesektoren meget godt. Vi har i tillegg svært god erfaring med å jobbe innovativt i mange bransjer som har forbrukeren i fokus.
  Uavhengig av hvilken aktør du representerer innenfor velferdsteknologi kan EY bistå deg:
  For sentrale myndigheter og andre premissgivere kan EY bistå med:

  • Mulighetsstudier og strategiske analyser
  • Konsekvensanalyser av rammebetingelser og insentivsystemer

  For primær- og sekundærhelsetjenesten kan EY bistå med:

  • Innsikt og kunnskap om beste praksis fra internasjonale helse- og omsorgstjenester
  • Design og utvikling av nye tjenestetilbud
  • Forbedringsprosjekter for effektivisering av pasientforløp
  • Kravspesifisering og valg av IKT-løsninger
  • Prosjekt- og testledelse i forbindelse med implementering
  • Konsekvensanalyser i forbindelse med pasient- og informasjonssikkerhet

  For teknologi, telekom og farmasileverandører kan EY bistå med:

  • Forståelse av operasjonell kontekst og kundeperspektivet
  • Strategiutvikling og markedsanalyser
  • Porteføljeoptimalisering

  Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet med velferdsteknologi!Kontakt oss

Jan Koch  
Nordic Industrial Products
Life Sciences Leader
+46 31 637811

Willy Eidissen 
Norwegian Leader Life Sciences 
+47 918 63 845


 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.