Life Sciences

 • Share

Skatterådgivningstjenester innen LIfe Sciences

Vårt nettverk av skatterådgivere forstår den komplekse Life Sciences og relaterte bransjer. Våre tjenester innen Life Science og helse dekker alle skattetjenester for både bedrifts- og personkunder.

Human Capital og ansettelsesforhold
Vår Human Capital-avdeling tilbyr bistand bl.a. innen internasjonal personskatt, internasjonale trygdeforhold, immigrasjon, insentivordninger/executive remuneration, policydesign og -prosess og HR-due diligence.

Tjenestene inkluderer blant annet rådgivning omkring:

 • Internasjonale arbeidsforhold og hyppige forretningsreiser/”short term business travel”
 • HC-rådgivning som for eksempel bistand med selvangivelser for ansatte, skatteberegninger, klagebehandling, søknad om trygdefritak og arbeids- og oppholdstillatelser
 • Juridisk bistand vedrørende lønnsutbetalingssystemer
 • Juridisk bistand vedrørende belønnings- og prestasjonssystemer

Norsk og internasjonal selskapsbeskatning
Vi tilbyr rådgivning innen selskapsbeskatning, finansiering og strukturering på tvers av landegrensene.

Indirekte skatt
Tjenestene inkluderer blant annet:

 • norsk merverdiavgiftsbehandling
 • merverdiavgiftsbehandling ved leveranser over landgrensene
 • strukturering og oppsett av internasjonale handelsstrukturer (sentral distribusjon etc.)
 • spørsmål rundt merkevare- og lisensrettigheter og avgiftsmessige implikasjoner
 • tollbehandling og lisenskrav ved import samt avklaring av klassifiseringsspørsmål
 • grensedragning mellom farmasøytiske produkter, næringsmidler og kosttilskudd
 • særavgifter

Transaksjoner – skatt og avgift
Vi vurderer skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av transaksjoner i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, fra en grundig gjennomgang (”due diligence”) til implementering og strukturering for å redusere risiko og se på muligheter.

Forretningsjus
Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester knyttet til drift av virksomheter. Les mer om våre tjenester innen forretningsjus .

Kontakt oss

Jan Koch  
Nordic Industrial Products
Life Sciences Leader
+46 31 637811

Willy Eidissen 
Norwegian Leader Life Sciences 
+47 918 63 845


 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.