Life Sciences

 • Share

Skatterådgivningstjenester innen LIfe Sciences

Vårt nettverk av skatterådgivere forstår den komplekse Life Sciences og relaterte bransjer. Våre tjenester innen Life Science og helse dekker alle skattetjenester for både bedrifts- og personkunder.

Human Capital og ansettelsesforhold
Vår Human Capital-avdeling tilbyr bistand bl.a. innen internasjonal personskatt, internasjonale trygdeforhold, immigrasjon, insentivordninger/executive remuneration, policydesign og -prosess og HR-due diligence.

Tjenestene inkluderer blant annet rådgivning omkring:

 • Internasjonale arbeidsforhold og hyppige forretningsreiser/”short term business travel”
 • HC-rådgivning som for eksempel bistand med selvangivelser for ansatte, skatteberegninger, klagebehandling, søknad om trygdefritak og arbeids- og oppholdstillatelser
 • Juridisk bistand vedrørende lønnsutbetalingssystemer
 • Juridisk bistand vedrørende belønnings- og prestasjonssystemer

Norsk og internasjonal selskapsbeskatning
Vi tilbyr rådgivning innen selskapsbeskatning, finansiering og strukturering på tvers av landegrensene.

Indirekte skatt
Tjenestene inkluderer blant annet:

 • norsk merverdiavgiftsbehandling
 • merverdiavgiftsbehandling ved leveranser over landgrensene
 • strukturering og oppsett av internasjonale handelsstrukturer (sentral distribusjon etc.)
 • spørsmål rundt merkevare- og lisensrettigheter og avgiftsmessige implikasjoner
 • tollbehandling og lisenskrav ved import samt avklaring av klassifiseringsspørsmål
 • grensedragning mellom farmasøytiske produkter, næringsmidler og kosttilskudd
 • særavgifter

Transaksjoner – skatt og avgift
Vi vurderer skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av transaksjoner i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, fra en grundig gjennomgang (”due diligence”) til implementering og strukturering for å redusere risiko og se på muligheter.

Forretningsjus
Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester knyttet til drift av virksomheter. Les mer om våre tjenester innen forretningsjus.

Kontakt oss

Jan Koch  
Nordic Industrial Products
Life Sciences Leader
+46 31 637811

Willy Eidissen 
Norwegian Leader Life Sciences 
+47 918 63 845


 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.