Power & Utilities

 • Share

Revisjon

Vi er kjent for våre gode revisjonstjenester. Vi formidler kritisk informasjon for investorer og andre interessenter, håndfaste og tydelige synspunkter til revisjonsutvalg og rettidige og konstruktive innspill til ledelsen.
Ut over revisjonskompetanse tilbyr våre fageksperter tjenester knyttet til globale eller lokale lover og regler, deriblant:

 • Regnskaps- og finansrapportering (inkludert IFRS)
 • Rådgivningstjenester for finansiell rapportering (FAAS)
 • Granskingstjenester knyttet til svindel, etterforskning og rettstvister (FIDS)

Vi er sterkt til stede i det globale markedet for kraft og fornybar energi. Med en markedsandel på 25 % når det gjelder revisjon av kraftselskapene på Fortune Global 500-listen (2011), er vi ledende revisor på verdensbasis.

Våre kunder drar nytte av det globale nettverket av 1400 sikkerhetsspesialister i vår Power & Utilities-gruppe. Alle har bred erfaring med de største risikoene i bransjen samt spørsmål knyttet til bestemte regioner og delsektorer.

I løpet av årene har denne erfaringen gjort oss i stand til å utarbeide skreddersydd veiledning og casestudier som kan besvare mange av spørsmålene selskapet ditt måtte ha om regnskapssaker.

Noen eksempler:

Innkjøp

 • Regnskap for kontrakter om kjøp av drivstoff

Kraftproduksjon

 • Tilnærming til elementer i produksjonsanlegg
 • Regnskap for driftsnedleggelser
 • Behandling av emission rights i henhold til kvotesystem
 • Regnskap for avtaler som omfatter leie
 • Degradering av kraftstasjoner

Administrering av handel og portefølje

 • Risikostyring
 • Commodity hedge accounting
 • Embedded derivatives

Overføring og distribusjon

 • Gass i distribusjonsnettverk eller lager
 • Kvoteregulerte aktiviteter
 • Avtaler om tjenestekonsesjon

Forsyning

 • Tilkoblingsavgifter
 • Kostnader i forbindelse med kundeovertakelse

Denne kollektive kunnskapen gjør oss i stand til å foreta en detaljert analyse av de største risikoene du står overfor og mulige effekter av disse med hensyn til regnskap og rapportering.
 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Kontakt oss

Christian Eckhoff
Nordisk leder Power & Utilities
+47 911 98 606