Power & Utilities

Hjelp til å mestre endringene innen kraft og fornybar energi

Energiselskaper verden over står overfor den tredoble utfordringen med å ta bedre vare på miljøet, holde forbrukernes kostnader nede og opprettholde systemenes driftssikkerhet.

Vårt globale Power & Utilities Center kan hjelpe deg med å håndtere endringene som kommer og utfordringene det vil medføre. Vi har mer enn 3500 spesialister verden over med bred erfaring innen kraft, fornybar energi og SMART, som kan hjelpe deg med å legge strategier for fremtidig vekst.

Viktige spørsmål som i dag former miljøet innen kraft og fornybar energi, er blant annet:
 


 • Endringer i kraftproduksjon og fornyelse av aldrende nettverk

  Stilt overfor et kontinuerlig politisk press for å redusere karbonutslippene har bransjen mulighet til å endre sammensetningen av kraftproduksjonen helt i løpet av de neste 30 årene, gjennom ulike teknologier.

  En aldrende infrastruktur innebærer imidlertid at det allerede i dag må tas viktige beslutninger med hensyn til investeringer.

  Disse vil virke inn på hele verdikjeden etter hvert som nettverkene responderer på ulike krav fra generatorer og leverandører.

  Selskapene overveier hvordan de best skal gripe an innføringen av produksjonsteknologier med lavkarbon, og har en rekke spørsmål av typen “produsere eller kjøpe”.

  Ettersom det er tvingende nødvendig å opprettholde en sikker forsyning, blir de viktigste utfordringene blant annet å:

  • Avgjøre hva som er den beste produksjonssammensetningen for et bestemt marked
  • Håndtere politiske regimer i ulike land
  • Finansiere kjøp eller oppbygging av produksjonsmidler for lavkarbon
  • Styre risikoene forbundet med store byggeprosjekter
  • Engasjere seg med kundene vedrørende verdien av en lavkarbonfremtid
 • Sikre kapital i trange tider

  Energiektoren vil alltid kreve betydelig kapital. En strategisk fordeling av tilgjengelig kapital og tilgang på nye finansieringskilder vil bli stadig viktigere det neste tiåret.

  Det vil være behov for omfattende investeringer for å:

  • Erstatte eksisterende produksjonskapasitet og samtidig ta hensyn til miljømessige faktorer
  • Fornye og oppgradere aldrende nettverksinfrastruktur
  • Omdanne dagens nettverk til morgendagens smarte kraftnett.

  Helt siden den globale finanskrisen har kraftselskapene vært under press for å styrke balanseregnskapet. Dette har medført betydelige avhendingsprogrammer i Europa og en ny konsolideringsrunde i Nord-Amerika.

  I fremtiden blir kraftselskapene nødt til å skaffe og bruke kapital i stor skala, innlate seg med en rekke nye kapitalinnskytere og beskytte kredittverdigheten.
   

 • Verdiskapning som følge av innføringen av SMART og AMS

  Innføringen av SMART teknologi og AMS er en direkte utfordring når det gjelder finansiering og valg av riktig teknologi.

  I dag legges det forskjellig vekt på begrepet SMART.

  I Europa og USA er det viktig å gjøre forbrukerne mer mottakelige for prissignaler samt å gjøre det mulig å knytte distribuert fornybar energi til nettverket. Andre steder er det ofte viktigere å gjøre nettverket mer fleksibelt og tillate kraftoverføring i stor skala.

  Uansett vil det å avstemme tilførsel og etterspørsel bli stadig mer innviklet.

  Mer langsiktig SMART teknologi vil sannsynligvis forårsake store endringer i eksisterende forretningsmodeller, og energiselskapene må betrakte dette som mer enn bare en oppgradering av infrastruktur.

  • Alle viktige forretningsprosesser vil bli påvirket av SMART teknologi. Det kan bli behov for større endringsprogrammer for å realisere potensielle gevinster og holde interessentene engasjert.
  • Energiselskapene må forberede seg for "store data". Igangkjøring av SMARTE nett vil medføre enorme økninger i datamengde, og vinnerne vil være de som klarer å håndtere de økte risikoene som dataflommen innebærer og bruke dataene til å oppnå merverdi.

  SMARTE nett vil muliggjøre toveis energistrømmer, noe som vil oppmuntre kundene til å spille en ny rolle når det gjelder å bestemme eget energiforbruk og legge nytt press på eksisterende nettverk og mekanismer.
   Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Kontakt oss

Christian Eckhoff
Nordisk leder Power & Utilities
+47 911 98 606

pipes and valves  
Se vårt nordiske webcast  (On Demand) hvor vi gir en oppdatering på MiFID II og de utfordringer commodity traders står overfor før reglene trer i kraft i januar 2018.