Private Equity

Private equity: hvordan vinne i en ny tid?

Private Equity-selskaper opererer i dag i en stadig mer usikker verden. Vår viktigste lærdom etter finanskrisen er å forvente det uventede.
Hvordan kan man, med dette i bakhodet, balansere kjøp- og salgsmuligheter og ekspandere inn i nye markeder med et fortsatt fokus på verdiskapning i nåværende porteføljer – samtidig som man møter på stadig nye reguleringer og risiko? Er du strategisk posisjonert? Oppdag hvordan vi kan hjelpe ditt selskap ved å vise relevante spørsmål og trender som påvirker Private Equity-bransjen i et nytt perspektiv:
 


 • Verdiskapning i Private Equity-investeringer

  Selskaper som klarer å vise til kontinuerlig god verdiskapning i sine porteføljer, som igjen vil gi en høy realisert avkastning, er normalt godt posisjonerte for å tiltrekke seg ny kapital.

  Private Equity (PE) er, som alle andre bransjer, ikke immunt mot makroøkonomisk usikkerhet, men har likevel klart å vise en bedre evne til å tåle økonomiske sjokk enn mange andre industrier. Det er derfor ikke rart at investorer innen PE har kommet ut av resesjonen med et fornyet fokus på organisk inntektsvekst, og velger å gå frem med et mer nyskapende tankesett i arbeidet med porteføljeselskapene.

  PE vil nok en gang få muligheten til å bevise at aktivt eierskap, som vi har funnet som årsak til verdiskapning innen PE i både Amerikanske og Europeiske studier, gjør det mulig å bygge sterkere og mer lønnsomme virksomheter. Institusjonelle investorer søker seg til ny eller økt eksponering i Latin-Amerika som aldri før, og da spesielt i Brasil, for å ta del i den attraktive veksten i regionen.

  Dette reiser spørsmålet: Utvikler resten av verden seg til å kopiere PE-modellen i de fremvoksende markedene? Vi mener svaret er ja.
   

 • PE-relaterte børsnoteringer

  En børsnotering kan være en av de beste måtene å finansiere vekst for raskt voksende virksomheter som ønsker å innhente kapital. Det er likevel ikke en avgjørelse som bør tas lett på, og de mest suksessfulle selskapene tilnærmer en børsnotering som en transformasjonsprosess - og ikke kun en måte å finansiere en aktivitet eller avvikling.

  Få innsikt i de globale markedstrendene som påvirker PE-relaterte børsnoteringer, transaksjonsaktivitet, investorsentiment og mer.
   

 • Private equity-muligheter i fremvoksende markeder

  For å hjelpe ledere og investorer innen private equity å få innsikt i de mest interessante fremvoksende markedene, tilbyr vi våre perspektiver på trender, utfordringer og muligheter som former dem.

  For et tydelig bilde av hvor industrien er nå, og enda viktigere, hvordan fremtidsutsiktene ser ut, se våre individuelle seksjoner på:

  1. Private equity i Afrika
  2. Private equity i India
  3. Private equity i Latin-Amerika
  4. Private equity i Kina
  5. Private equity i Brasil
 • Risikohåndtering – for muligheter

  Vi vet at risiko i forbindelse med forskrifter og regelverk er en bekymring og utfordring for mange. Samtidig som volatilitet i markeder og prispress skaper uro i markedene, kan disse kreftene også stimulere konkurransesituasjonen og skape muligheter.

  For å finne balansen mellom risiko og mulighet, viser våre undersøkelser at mange ledende selskaper utvikler en overordnet strategi som hensyntar begge elementer.

  Vårt arbeid med klienter avslører at det er et grunnleggende behov for å endre prosessene rundt risiko, på samme måte som man har gjort med finans-, produksjon- og verdikjedeprosesser.

  Målet er å få bedre dekning på risiko som har betydning.

  Lær mer om å snu risiko og muligheter til resultater.
   Kontakt oss

Vegard Stevning
Leder - Transaction Advisory Services (TAS)
+47 916 83 692

Bjørn Tore Foss
Partner -  Transaction Advisory Services (TAS)
+47 970 25 021
 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.