Private Equity

Private equity: hvordan vinne i en ny tid?

Private Equity-selskaper opererer i dag i en stadig mer usikker verden. Vår viktigste lærdom etter finanskrisen er å forvente det uventede.
Hvordan kan man, med dette i bakhodet, balansere kjøp- og salgsmuligheter og ekspandere inn i nye markeder med et fortsatt fokus på verdiskapning i nåværende porteføljer – samtidig som man møter på stadig nye reguleringer og risiko? Er du strategisk posisjonert? Oppdag hvordan vi kan hjelpe ditt selskap ved å vise relevante spørsmål og trender som påvirker Private Equity-bransjen i et nytt perspektiv:
 


 • Risikohåndtering – for muligheter

  Vi vet at risiko i forbindelse med forskrifter og regelverk er en bekymring og utfordring for mange. Samtidig som volatilitet i markeder og prispress skaper uro i markedene, kan disse kreftene også stimulere konkurransesituasjonen og skape muligheter.

  For å finne balansen mellom risiko og mulighet, viser våre undersøkelser at mange ledende selskaper utvikler en overordnet strategi som hensyntar begge elementer.

  Vårt arbeid med klienter avslører at det er et grunnleggende behov for å endre prosessene rundt risiko, på samme måte som man har gjort med finans-, produksjon- og verdikjedeprosesser.

  Målet er å få bedre dekning på risiko som har betydning.

  Lær mer om å snu risiko og muligheter til resultater.
   Kontakt oss

Vegard Stevning
Leder - Transaction Advisory Services (TAS)
+47 916 83 692

Bjørn Tore Foss
Partner -  Transaction Advisory Services (TAS)
+47 970 25 021
 

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.