Eiendom, bygg og anlegg

Vi bistår deg å bygge din forretningsfremtid

EY leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus og transaksjoner til en rekke store aktører innen eiendoms-, entreprenør-, hotell- og restaurantbransjen. Vi har spisskompetanse på de særlige utfordringene bransjene står overfor og er en god støttespiller for kundene våre i en tid preget av strukturelle endringer og utfordrende markeder. Bransjegruppen har lang erfaring fra arbeid med bransjenes mest sentrale aktører.

Gjennom EYs globale bransjenettverk kan vi tilby bistand i forbindelse med prosjekter og transaksjoner på tvers av landegrensene.

Har du spørsmål, eller trenger du bistand innen for fast eiendom?

 EYs bransjegruppe Eiendom, bygg og anlegg omfatter:

 


 • Eiendom

  Vi tilbyr aktører i eiendomsbransjen bistand til gjennomføring av:

  • Transaksjoner
  • Due diligence
  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
  • Verdsettelser
  • Korrekt regnskaps-, skatte- og avgiftsmessig behandling av leieforhold

  Vi bistår dessuten i:

  • Strategiarbeid og endringsprosesser
  • Effektivisering
  • Kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering
  • Revisjon
  • Internrevisjon
  • Risikoanalyser
 • Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt er en stadig økende og mer aktuell skattekostnad for norske selskaper. Fra 1. januar 2016 ble det innført eiendomsskatt på boliger i Oslo kommune, og fra 2017 innføres det også eiendomsskatt på næringseiendom.

  Les mer på vår side om Eiendomsskatt.

 • Entreprenør og Engineering

  Innen bygg- og anleggsbransjen har vi særlig fokus på korrekt regnskapsføring og periodisering i langsiktige tilvirkningskontrakter, samt korrekt og optimal avgiftsbehandling i egen- og fremmedregiprosjekter. Vår revisjon foregår også ute på prosjektene. Våre erfarne medarbeidere gjennomfører et betydelig antall prosjektbesøk knyttet til revisjonsbesøket. Om ønskelig kan vi også gjennomføre en utvidet kontroll av prosjekter som også omfatter andre aspekter enn de rent finansielle.

  EY har i tillegg gitt bistand i:

  • Strategiarbeid og endringsprosesser
  • Effektivisering
  • Kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering
  • Internrevisjon
  • Risikoanalyser
 • Hotell og Restaurant

  Hotell- og restaurantnæringen står overfor en rekke utfordringer, herunder:

  • Ulike merverdiavgiftssatser
  • Problemstilling knyttet til pakkereiser
  • Formidling via reisebyråer mv.

  Vi bistår aktører i bransjen med å innrette seg korrekt og optimalt i forhold til gjeldende regelverk.
   

   

 • Infrastruktur

  Vi bistår private og offentlige utbyggere og eiere av infrastruktur, herunder :

  • Veier
  • Flyplasser
  • Jernbanenett
  • Skoler

  Vi har særlig stor erfaring innenfor Offentlig Privat Samarbeid (OPS). EY tilbyr erfaring og ekspertise i strategiarbeid og endringsprosesser, effektivisering, kostnadsreduksjoner og gevinstrealisering, internrevisjon og risikoanalyser.