Eiendom, bygg og anlegg

  • Share

Skatt, avgift og forretningsjus

Vårt eiendomsteam bistår klienter innen eiendomsbransjen med et vidt spenn av skatte-, avgifts- og øvrige juridiske tjenester fra kjøp av eiendom, via utvikling og forvaltning, til salg.

Våre skatte- og avgiftsspesialister bistår særlig med rådgivning knyttet til planlegging av eierstruktur, allokering av kostnader i byggeprosjekter, utarbeidelse av skatte- og avgiftsklausuler i kontrakter, korrekt behandling og innrapportering av skatt og avgift, samt håndtering av infrastrukturforpliktelser. Vi bistår også ofte med direktekontakt med skatte- og avgiftsmyndighetene mv. i forbindelse med bokettersyn, klagesaker og lignende. I tillegg har vi et eget eiendomsskatteteam.

Foruten skatte- og avgiftsspesifikk rådgivning yter vi også mer generell eiendomsjuridisk og kontraktsrettslig bistand, slik som oppdeling og strukturering av eiendom, dokumentavgiftsrådgivning, juridisk due diligence og utforming av utbyggingsavtaler, kjøpekontrakter og leieavtaler. 
 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Tax and VAT
Henning Raa
+47 917 86 479

Legal                    
Aslak Støen
+47 930 60 744