Real Estate

 • Share

Eiendom, bygg og anlegg: skatt, avgift og forretningsjus

Våre spesialister på merverdiavgift og skatt innen eiendomsbransjen hjelper virksomheter med alle skatte- og avgiftsmessige problemstillinger fra starten av byggeprosessen, eller fra erverv av tomt eller bygg, via utvikling og forvaltning, til salg.

Våre tjenester omfatter:

Stiftelse, oppstart og erverv

 • Stiftelse av eiendomsselskaper
 • Planlegging og optimalisering av eierstruktur og finansiering med tanke på videreutvikling, utleie og fremtidig salg
 • Gjennomføring av skatte- og avgifts-due dilligence
 • Riktig fordeling av kjøpesum mellom tomt, bygg og tekniske installasjoner
 • Skatte- og avgiftsmessig behandling av infrastrukturkostnader
 • Riktig fordeling og tidfesting av oppkjøpskostnader
 • Oppfølging av funn ved due diligence
 • Oppfølging av overtatt risiko ved kjøp
 • Kontakt med kommunen for inngåelse av avtaler om anleggsbidragsmodell evt. justeringsmodell

Utvikling

 •  Rådgivning for å unngå uventede skatte- og avgiftskonsekvenser ved utvikling

Inngåelse av leiekontrakter

 • Bistand med å utforme skatte- og avgiftsoptimale leiekontrakter
 • Rådgivning rundt skatte- og avgiftskonsekvenser av leietakertilpasninger

Oppføring, rehabilitering og renovering

 • Rådgivning i forbindelse med riktig skatte- og avgiftsmessig fordeling av kostnader mellom vedlikehold/påkostning og tomt/bygg/tekniske installasjoner
 • Skatte- og avgiftsmessig behandling av rivningskostnader

Drift

 • Dokumentavgiftsfri og skattefri omdannelse av deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS og IS) eller enkeltpersonforetak til aksjeselskap (AS), som ble mulig fra 1. januar 2016
 • Skatte- og avgiftsmessig behandling av gårdeier- og felleskostnader
 • Korrekt og fullstendig løpende skatte- og avgiftsrapportering
 • Skatte- og avgiftsrelatert bistand i forbindelse med årsregnskapet
 • Skatterapportering og rådgivning relatert til grenseoverskridende virksomhet
 • Kontakt med skattemyndighetene, bistand i forbindelse med bokettersyn, forespørsler, klagesaker og lignende
 • Bistand i forbindelse med tilpasninger av lokalene for å oppnå merverdiavgiftsfordeler

Salg

 • Forhåndsanalyse av skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av planlagte disposisjoner og omorganiseringer før salg
 • Utforming av justeringsavtaler etter merverdiavgiftsloven
 • Vurdering av ulike salgsalternativer når det gjelder skatt og avgift
 • Bistand med utarbeidelse og administrasjon av datarom
 • Vendor due diligence
 • Vurdere konsekvenser knyttet til skatt i overdragelsesavtaler, herunder garantier, closing-mekanismer og skatterabatt ved aksjesalg

 

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Tax and VAT
Henning Raa
+47 917 86 479

Legal                    
Aslak Støen
+47 930 60 744