Styring og rapportering

  • Share

Det er mye debatt om i hvilken retning corporate governance bør utvikle seg.

Verden krever større grad av åpenhet i forretningslivet. Investorer ønsker tilgang til mer presis og relevant informasjon om selskaper, transaksjoner, markeder og risiko. Lovgiverne beveger seg mot stadig mer utøvende kontroll.

Vi mener at global samordning er en nødvendighet i dagens sammenkoblede og avhengige markeder. Lovgiverne må derfor fortsette å samarbeide for å fremme global ensartethet.

EY har inngående kunnskap om og erfaring fra virksomhetsstyring og finansiell rapportering på tvers av bransjer både i Norge og internasjonalt. Vår metodikk er utviklet på bakgrunn av vår betydelige nasjonale og internasjonale erfaring og kompetanse på området. Dette gjør våre rådgivere i stand til å gi konstruktive innspill og råd til hvordan selskapet kan heve sin virksomhetsstyring og finansielle rapportering til et akseptabelt og ønsket nivå.

Basert på dine behov setter vi sammen et tverrfaglig team som vil hjelpe deg å identifisere og løse dine utfordringer ved å bruke vår veletablerte metodikk og verktøy, vår operasjonelle erfaring og syn på ledende praksis.

Les også: Vi hjelper deg med raskere og bedre finansiell rapportering


Recruiting for Europe’s boardrooms

We explore the call for greater diversity in boardrooms across Europe and provide five practical steps to improve boardroom recruitment.

Are you prepared to manage risk and ‘think the unthinkable?’

Recent discussions in our audit committee network meetings show that oversight of catastrophic risks is top of mind for audit committee chairs today. BoardMatters Quarterly explores how audit committees are managing today’s risk landscape and pushing themselves to think differently about crisis response plans.

Revisjonsutvalg

Den 1. juli 2009 trådte nye regler om revisjonsutvalg i kraft. I tillegg til enkelte oppdateringer i særlovgivningen innen finansnæringen, fikk allmennaksjelovens Kapittel 6 et nytt avsnitt V, med tre nye paragrafer.

Mer informasjon og praktiske hjelpemidler

Financial reporting in a time of crisis

The economic crisis presents an opportunity to modernize financial regulation in a way that will help to prevent future financial meltdowns, while also promoting global economic stability and opportunity (pdf, 62kb), said EY Chairman and CEO Jim Turley in a speech to the Commonwealth Club in San Francisco.