Corporate Governance-undersøkelsen 2013

Fremdeles et forbedringspotensial blant børsnoterte selskaper

  • Share

Kvaliteten er hevet på norske børsnoterte selskapers corporate governance-rapportering, men fremdeles er det forbedringspotensial. I vår undersøkelse viser vi eksempler på god rapportering, samt på hvilke punkter flere selskaper kan øke kvaliteten. Nytt av året er også en vurdering av selskapenes rapportering på samfunnsansvar.

EY utfører årlig en omfattende undersøkelse av kvaliteten på corporate governance-rapportering i årsrapportene til selskaper på Oslo Børs’ hovedindeks.

- Årets undersøkelse viser at stadig flere selskaper hever seg og rapporterer med god kvalitet med hensyn til anbefalingen. Dette finner vi positivt. Likevel er det flere selskaper som har et stykke igjen for å møte de anbefalte kravene, sier Terje Klepp, partner i EY.

Konkrete tips og eksempler på god rapportering finner du i undersøkelsen.

Nytt rundt Corporate Governance-rapportering

Nytt av året er at vi har utvidet med å vurdere selskapenes rapportering på samfunnsansvar, som følge av nye regler som trådte i kraft i år.

Resultatet viser at mange selskaper har et klart forbedringspotensial på området. Vi har derfor inkludert en overordnet rettleder som gir innspill til hvordan de nye rapporteringskravene bør håndteres.

Corporate Governance-undersøkelsen er nyttig lesing for styremedlemmer, ledende ansatte, aksjonærer og øvrige interessenter til virksomhetene.

Last ned Corporate Governance-undersøkelsen 2013. (pdf, 1mb) 

Se også våre sider om Revisjonsutvalg.

(Kontaktinfo finner du i høyremargen, evnt nederst på siden dersom du surfer via mobil).