IFRS

  • Share

I en tid med fokus på finansiell rapportering er det viktig for foretak som allerede anvender IFRS å holde seg oppdatert på de endringer som skjer i regi av International Accounting Standards Board (IASB). For foretak som planlegger børsnotering eller frivillig velger å implementere full IFRS er det viktig med god planlegging for å gjennomføre en god implementeringsprosess.

IFRS innebærer en utfordring for mange foretak, og det er viktig å være klar over at implementeringen av IFRS også vil kunne få innvirkninger på eksempelvis oppfyllelse av covenants i låneavtaler, hvordan sikringsavtaler regnskapsføres og ikke minst medføre et behov for endring i foretakets systemer, prosedyrer og rutiner.

Vi har organisert arbeidet med IFRS ved å etablere en rekke arbeidsgrupper som ser på særlige problemstillinger knyttet til IFRS. Disse arbeidsgruppene består av personer med en kombinasjon av høy regnskapsfaglig kompetanse og bransjekunnskap.

På disse sidene vil du kunne holde deg oppdatert over endringer i IFRS gjennom våre nyhetsbrev og fordype deg i spesielle emner ved å lese vår artikkelsamling IFRS i Norge, eller den mer praktiskrettede IFRS - Håndboken.

Du vil også finne informasjon om hvordan IFRS vil påvirke ditt foretak og hva EY kan tilby av produkter og tjenester for å bistå slik at implementeringsprosessen blir så effektiv og hensiktsmessig som mulig.