Talent management

  • Share

Konkurransen om talentene stopper aldri.

Fremtidsrettede organisasjoner bruker innovative talentstyringsmetoder for å oppnå konkurransefortrinn, være seg mobility-programmer eller belønningssystemer.

Våre fagfolk på humankapital kan hjelpe deg. EYs globale mobility team rådgir mange av verdens største arbeidsgivere – samt dem som beveger seg inn i et fremmed land for første gang.

Våre fagfolk innenfor evaluering- og belønningssystemer hjelper deg å utforme lønnspakker og aksjeopsjonsordninger som knytter dine nøkkelpersoner tettere til virksomheten. Vi hjelper deg med å overholde de skattemessige forpliktelsene overfor ledelsen, være i forkant av lovendringer, håndtere dine globale talenter mest effektivt og forbedre funksjonens strategiske tilpasning. På denne måten får du den hjelpen du trenger for å lede din mest verdifulle ressurs gjennom vanskelige tider.


How companies use teams to drive performance

Companies across the world agree that teams are essential to drive superior performance. In this research report, we explore the various aspects of teaming.

Women of Africa: untapped economic force

Women of Africa is set to stimulate debate among global policy-makers, business leaders and development agencies around the mechanisms needed to support women to reach their full potential. We highlight evidence and case studies that argue the case for women as critical catalysts for meaningful economic growth and development in Africa.

Sponsoring women into leadership roles

We explore female sponsorship in today’s male-centric business environment. Hear from individuals who’ve sponsored women and paved the way for more to assume leadership roles.