Asbjørn Solevågseide kåret til Midt-Norges fremste vekstskaper 2012

  • Share

Alt om EY Entrepreneur Of The Year finner du her.

Også vekstskaperne bak Gåsvand Eiendom og Rindalslist (Rindal) og Talgø Invest (Surnadal) ble hyllet som nasjonale finalister fra Midt-Norge. 

Asbjørn Solevågseide i Optimar Holding AS er i konkurranse med vekstskapere fra fem andre selskaper i den regionale kåringen for region Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) kåret til regionens fremste vekstskaper 2012. 

Optimar-konsernet er en ledende leverandør av teknologi og utstyr til fiskefartøy, fiskeindustri og havbruksnæringen i det internasjonale markedet. Konsernets produkter er hovedsakelig innenfor transportsystemer, pallettering og automatiske innfrysningsanlegg, samt integrerte systemer for produksjonsovervåking. Vekstskaper Asbjørn Solevågseide startet i selskapet i 1986 og sto i spissen for en storstilt snuoperasjon i 2003 da markedet falt sammen. I dag er Optimar representert i 8 land, over 70 prosent av omsetningen er eksportrelatert og over halvparten av fartøyene i norsk fiskeriflåte har en eller flere av Optimars prosessløsninger om bord. 

Juryen: Globalt anerkjent, sterk vekst og stort vekstpotensial 
Den uavhengige juryen begrunner tildelingen til Solevågseide slik:

Vekstskaperen har gjennom strategiske beslutninger oppnådd vekst i omsetning og resultater i årene etter at virksomheten ble overtatt i 2003. Virksomheten har i perioden vært igjennom en imponerende snuoperasjon. Et begrenset produktspekter kombinert med geografiske markedsvalg, innovasjon, forskning og utvikling er viktige årsaker til at virksomheten i dag er kjernesunn. Dette har bidratt til at virksomheten i dag er globalt anerkjent og ledende i sin bransje med sterk vekst og fortsatt stort vekstpotensial.

Juryen mener at Asbjørn Solevågseide i Optimar Holding AS med sitt engasjement for de ansatte, bedriften og lokalsamfunnet er en verdig vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2012, region Midt-Norge. 

Foruten Solevågseide ble også Hege Gåsvand fra Gåsvand Eiendom og Rindalslist i Rindal og Terje Talgø fra Talgø Invest i Todalen, Surnadal kåret som nasjonale finalister fra Midt-Norge. 

Konsernet Gåsvand Eiendom AS har meget sterk lokal forankring i Rindal, der Emil Gåsvand startet bedriften Rindalshytter AS i 1964. Datteren Hege Gåsvand har vært sentral i den videre utviklingen av virksomheten, spesielt gjennom satsningen på Rindalslist AS. Bedriften står støtt på egne ben i en bransje preget av konsolidering og knallhard konkurranse. De har stått i mot flere oppkjøpstilbud, og har valgt å satse lokalt og selvstending. Veksten er oppnådd gjennom sterk merkevarebygging, produktutvikling og tett kundekontakt. 

Talgø-konsernet omfatter store deler av verdikjeden for treprodukter, fra sagbruk til produksjon av ut- og innvendige byggevarer og møbler. Virksomheten inkluderer også egen design- og produktutvikling, i tillegg til drift av fire byggevareforretninger. Konsernet er heleid av Talgø-familien, og vekstskaper Terje Talgø har vært involvert i driften i mer enn 30 år. Talgø-konsernet startet i 1899, og etter mer enn hundre år med møbelproduksjon fremstår i dag Talgø som en moderne og veletablert bedrift med en nøkkelrolle i lokalsamfunnet. 

I tillegg til de nasjonale finalistene var følgende kandidater nominert til regionsfinalen: 
Odd Arne Steffensen i Beach Mountain AS (Trondheim), Øystein Vold og Trond Thomassen i Normilk AS (Levanger) og Per Anton Løfsnes i Bjørøya Fiskeoppdrett AS (Flatanger). 

Totalt 18 nasjonale finalister kåres på seks regionskåringer rundt om i landet i løpet av oktober. En uavhengig jury velger deretter ut 9 av de 18 til å kjempe om å bli Norges beste vekstskaper innen kategoriene industri, tjenester og handel på den nasjonale kåringen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo tirsdag 27. november.  En av disse vinner i tillegg den nasjonale hovedprisen, EY Entrepreneur Of The Year 2012, og blir også Norges representant på verdenskåringen i Monaco juni 2013. 

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Asbjørn Solevågseide, Optimar, mob 900 18 222 

Helge G. Lorentzen, partner og EOY-leder region Midt-Norge, EY, mob 924 08 600 

Angående praktiske forhold og tilrettelegging for mediene, vennligst kontakt: 

Veronica Hagelid, kommunikasjonsrådgiver EY, mob 922 02 310 

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year 
EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. 

EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 50 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram. 

EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt ellevte år i Norge og blir arrangert for 27. gang internasjonalt. 

De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i slutten av oktober før Norges beste 
vekstskaper for 2012 kåres i Oslo tirsdag 27. november. 

I 2011 vant colonialmajor Odd Reitan i Reitangruppen, og årene før Petter Stordalen i Choice og Bjørn Kjos i Norwegian. 

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, gode økonomiske resultater, vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser, internasjonale mål, evne til å tenke nytt samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre er det et krav at vedkommende må ha eierinteresser samt inneha en ledende stilling i vekstselskapet. 

Juryen for 2012 
Bjørn Flatgård, selvstendig næringsdrivende (juryleder) 
Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge 
Trond Bjørnøy, partner i Norvestor Equity 
Une Amundsen, gründer og styreleder, SuperOffice 
Harald Tyrdal, tidl. konsernsjef i Optimera Gruppen 
Åse Aulie Michelet, adm. dir. Teres Medical Group 
Bjørn Kjos, adm. dir. i Norwegian Air Shuttle og vinner Entrepreneur Of The Year 2009 
Linda Bernander Silseth, adm. dir. Flytoget 

Om EY: 
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre 167 000 ansatte verden over - 1 650 i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial. 

For mer informasjon, se www.ey.no og www.eoy.no