Knut Herman Gjøvaag kåret til fremste vekstskaper 2012 i region vest

  • Share

Alt om EY Entrepreneur Of The Year finner du her.

På kveldens kåring ble også Arnstein Bjørke og Arno Vigmostad fra Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS (Bergen) og Christopher John Olsson-Hagan i Unique Cinema Systems AS (Bergen) hyllet som nasjonale finalister fra region Vest. 

Knut Herman Gjøvaag i Frydenbø Group AS er i konkurranse med vekstskapere fra syv andre selskaper i den regionale kåringen for region Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane) kåret til regionens fremste vekstskaper 2012. 

Frydenbø Group er et familieeid konsern med røtter tilbake til 1916. Gruppen består av tre forretningsområder: Frydenbø Industri AS (med fokus på maritim sektor), Frydenbø AS (bil og båt) og Frydenbø Eiendom AS. Konsernsjef Knut Herman Gjøvaag overtok kontrollen over virksomheten i forbindelse med et generasjonsskifte for 19 år siden. Da hadde virksomheten en omsetning på rundt 100 millioner og anstrengt økonomi. Gjøvaag har siden vært tro mot de tre forretningsområdene som i dag er vellykkede virksomheter med god vekst og lønnsomhet. Gruppen omsatte i 2011 for til sammen 1,5 milliarder kroner. 

Juryen: Imponerende resultater og vekst 
Den uavhengige juryen begrunner tildelingen til Gjøvaag slik:

Vekstskaperen har gjennom strategiske beslutninger oppnådd imponerende vekst i omsetning og resultater i løpet av sine 20 år i selskapet. Gjennom vekst i eksisterende virksomhet, opprettelse av nye selskaper og oppkjøp av eksisterende selskaper har vekstskaperen vært tro mot forretningsområdene, som alle har god vekst og lønnsomhet. Vekstskaperen er en ekte entreprenør som ser gleden og verdien av å skape noe nytt, og hans entusiasme trekker frem positive krefter i resten av organisasjonen.   

Juryen mener at Knut Herman Gjøvaag i Frydenbø Group AS med sitt engasjement for de ansatte, bedriften og lokalsamfunnet er en verdig vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2012, region Vest. 

Foruten Gjøvaag ble også Arnstein Bjørke og Arno Vigmostad fra Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS (Bergen) og Christopher John Olsson-Hagan i Unique Cinema Systems AS (Bergen) kåret som nasjonale finalister fra region Vest. 

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS er et forlagshus med 150 ansatte, grunnlagt av Arnstein Bjørke og Arno Vigmostad i 1989 da de var i samme kollokviegruppe på NHH. Selskapet er i dag det eneste forlagshuset som har aktive eiere og er rangert som det femte største forlaget i Norge (etter Cappelen/Damm, Gyldendal, Aschehoug og Schibsted). Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS gir ut bøker og andre utgivelser for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. De gjør stort sett alt selv fra produksjon til distribusjon. Vekstskaperne har også utviklet flere innovative løsninger: De solgte nylig 140 000 lisenser til norske skoler av et kartleggingsverktøy for norsk, engelsk og matte. De har også spilt inn såpeopera designet for at fremmedspråklige skal lære norsk. 

Unique Cinema Systems AS (UCS) ble etablert i 1997 av Christopher John Olsson-Hagan og Dave Spilde. UCS er et kinoteknisk selskap som leverer teknisk utstyr, installasjon, vedlikeholdstjenester og support til den norske kinobransjen. Selskapet har vokst til å bli en av ytterst få totalleverandører av digital og tradisjonell kinoteknikk i Europa. I 2010 vant selskapet 9 av 10 offentlige anbud om digitalisering av alle norske kinoer og har med dette tatt mellom 80-90 % av det norske kinotekniske markedet. UCS er det første selskapet i verden som digitaliserte kinoreklame og første selskap som digitaliserte en kinosal (Bergen Kino). Norge er det første landet i verden der all kinodrift er digitalisert. UCS har med andre ord revolusjonert kinobransjen! 

I tillegg til de nasjonale finalistene var følgende kandidater nominert til regionsfinalen: 
Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett AS (Øygarden), Erlend Haugarvoll i Lingalaks AS (Strandebarm, Kvam), Nils Kristian Paulsen i Orange Group AS (Bergen), Alex Vassbotten i Steinvik Fiskefarm AS (Eikefjord, Flora), Johnny Litzheim og Jon Refsnes i Safeclean AS (Høyanger). 

Totalt 18 nasjonale finalister kåres på seks regionskåringer rundt om i landet i løpet av oktober. En uavhengig jury velger deretter ut 9 av de 18 til å kjempe om å bli Norges beste vekstskaper innen kategoriene industri, tjenester og handel på den nasjonale kåringen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo tirsdag 27. november.  En av disse vinner i tillegg den nasjonale hovedprisen, EY Entrepreneur Of The Year 2012, og blir også Norges representant på verdenskåringen i Monaco juni 2013. 

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Knut Herman Gjøvaag, Frydenbø Group, mob 982 60 290 

Henrik Solberg-Johansen, partner og EOY-leder region Vest, EY, mob 982 06 438 

Angående praktiske forhold og tilrettelegging for mediene, vennligst kontakt: 

Veronica Hagelid, kommunikasjonsrådgiver EY, mob 922 02 310 

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year 
EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. 

EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 50 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram. 

EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt ellevte år i Norge og blir arrangert for 27. gang internasjonalt. 

De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i slutten av oktober før Norges beste 
vekstskaper for 2012 kåres i Oslo tirsdag 27. november. 

De tre siste årene er region Vest-kåringen vunnet av Janne Vangen Solheim (Janusfabrikken AS) i 2009, Geir Egil Roksvåg (Nordfjord Kjøtt AS) i 2010 og Styrk Bekkenes (Noreq AS) i 2011. 

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, gode økonomiske resultater, vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser, internasjonale mål, evne til å tenke nytt samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre er det et krav at vedkommende må ha eierinteresser samt inneha en ledende stilling i vekstselskapet. 

Juryen for 2012 
Bjørn Flatgård, selvstendig næringsdrivende (juryleder) 
Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge 
Trond Bjørnøy, partner i Norvestor Equity 
Une Amundsen, gründer og styreleder, SuperOffice 
Harald Tyrdal, tidl. konsernsjef i Optimera Gruppen 
Åse Aulie Michelet, adm. dir. Teres Medical Group 
Bjørn Kjos, adm. dir. i Norwegian Air Shuttle og vinner Entrepreneur Of The Year 2009 
Linda Bernander Silseth, adm. dir. Flytoget 

Om EY: 
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre 167 000 ansatte verden over - 1 650 i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial. 

For mer informasjon, se www.ey.no og www.eoy.no