Westcon-Matre er årets vekstskaper i Rogaland

  • Share

Alt om EY Entrepreneur Of The Year finner du her.

På kåringen ble også Njål og Cato Østerhus i Øster Hus Gruppen (Sandnes) og Frank Vikingstad i Sysco (Karmsund) hyllet som nasjonale finalister fra region Sørvest.

Øystein Matre i Westcon Group AS er i konkurranse med vekstskapere fra fem andre selskaper i den regionale kåringen for region Sørvest (Rogaland) kåret til fylkets fremste vekstskaper 2012.

Westcon Group er en ledende totalleverandør av tjenester og produkter innenfor offshore, energi og maritim industri. Gruppen består av fire forretningsområder: Westcon Power & Automation, Westcon Løfteteknikk, Westcon Yards og Westcon Technology. Westcon Group eier i tillegg tre seismikkbåter. Med hovedsete i Ølen ligger Westcon strategisk plassert i forhold til Nordsjøen, og konsernet er i dag det største reparasjonsverkstedet for skip og rigger i Nordsjøbassenget. Westcon har nylig sikret seg mange nye oppdrag og har også forsterket kapasitet. Konsernet har også datterselskaper og avdelinger i Haugesund, Stavanger, Bergen og Harstad. Gruppen omsatte for 4,3 milliarder kroner i 2011 og er en betydelig bidragsyter til lokalsamfunnet.

Juryen: God markedsforståelse og godt posisjonert for videre vekst
Den uavhengige juryen begrunner tildelingen til Matre slik:

Virksomheten har siden etableringen vokst til en stor og betydningsfull aktør både lokalt og nasjonalt. Vekstskaperen har stått i spissen for den imponerende utviklingen i hele 30 år, og har vist meget god evne til å forstå markedet og tilpasse virksomheten til de mulighetene som dukker opp. Styrken ligger i god prosjektledelse og gjennomføringsevne samt risikovillighet. Bedriften har utviklet en portefølje og leveringskompetanse som gjør den godt posisjonert for videre vekst.

Juryen mener at Øystein Matre i Westcon Group AS med sitt engasjement for de ansatte, bedriften og lokalsamfunnet er en verdig vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2012, region Sørvest.

Foruten Matre ble også Njål og Cato Østerhus i Øster Hus Gruppen AS og Øster Hus AS (Sandnes) og Frank Vikingstad i Sysco AS(Karmsund) kåret som nasjonale finalister fra region Sørvest.

Øster Hus Gruppen AS og Øster Hus AS bygger bolighus og hytter på egne tomter fra Hå i sør til Rennesøy i nord, og deltar i hele verdikjeden fra tomteutvikling til salg. Øster Hus Gruppen består av driftsselskapene Øster Hus, KleppHus, Jærbygg og Solhytten, i tillegg til tomte-/eiendomsselskapet Øster Hus Tomter. Brødrene Njål og Cato Østerhus startet som tømrere på 80-tallet og har gjennom mer enn 25 års tett og godt samarbeid utviklet en tradisjonell byggmesterforretning til dagens konserngruppe. Brødrene eier 50 prosent hver og de to konsernene omsatte i 2011 for 1 milliard kroner.

Sysco AS er det største uavhengige IT-miljøet mot energisektoren i Norge. Selskapet ble etablert i 2004 og har i dag over 85 ansatte ved kontorene i Haugesund, Ølen, Stavanger, Bergen, Oslo og Lima (Peru). Sysco er spesialister på database og drift av forretningskritiske IT-systemer og er største partner til Oracle i Norge. Selskapet er veldig innovativt, og har blant annet utviklet Vigilo – en IT-løsning for drift av barnehager. Vigilo selges også internasjonalt. Frank Vikingstad er medgründer, daglig leder og største eier.

I tillegg til de nasjonale finalistene var følgende kandidater nominert til regionsfinalen:
Ole Granberg i Granberg AS (Bjoa), Harald Henriksen i Hellvik Hus Gruppen AS (Egersund) og Ole Johan Olsen, Geir Terje Haugeberg og Frank Ween fra Norwegian Petroleum Consultants AS (Sandnes).

Totalt 18 nasjonale finalister kåres på seks regionskåringer rundt om i landet i løpet av oktober. En uavhengig jury velger deretter ut 9 av de 18 til å kjempe om å bli Norges beste vekstskaper innen kategoriene industri, tjenester og handel på den nasjonale kåringen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo tirsdag 27. november.  En av disse vinner i tillegg den nasjonale hovedprisen, EY Entrepreneur Of The Year 2012, og blir også Norges representant på verdenskåringen i Monaco juni 2013.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Matre, Westcon Group, mob 905 63 721

Stig Tore Strand, partner og EOY-leder region Sørvest, EY, mob 982 06 671

Angående praktiske forhold og tilrettelegging for mediene, vennligst kontakt:

Veronica Hagelid, kommunikasjonsrådgiver EY, mob 922 02 310

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year
EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper.

EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 50 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.

EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt ellevte år i Norge og blir arrangert for 27. gang internasjonalt.

De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i slutten av oktober før Norges beste
vekstskaper for 2012 kåres i Oslo tirsdag 27. november.

Vekstskapere fra Rogaland har vunnet den nasjonale kåringen hele tre ganger: Inge Brigt Aarbakke (Aarbakke AS) i 2003, Ståle Kyllingstad (IKM Gruppen AS) i 2006 og Jon Gjedebo (Styrbjørn AS) i 2007.

De fire siste årene er region Sørvest-kåringen vunnet av Trygve Seglem (Knutsen OAS Shipping AS) i 2008, Marius Sandvik (Sandvik AS) i 2009, Lars Peder Solstad (Solstad Offshore ASA) i 2010 og Odd-Arne Kleveland (Competentia AS) i 2011.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, gode økonomiske resultater, vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser, internasjonale mål, evne til å tenke nytt samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre er det et krav at vedkommende må ha eierinteresser samt inneha en ledende stilling i vekstselskapet.

Juryen for 2012
Bjørn Flatgård, selvstendig næringsdrivende (juryleder)
Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge
Trond Bjørnøy, partner i Norvestor Equity
Une Amundsen, gründer og styreleder, SuperOffice
Harald Tyrdal, tidl. konsernsjef i Optimera Gruppen
Åse Aulie Michelet, adm. dir. Teres Medical Group
Bjørn Kjos, adm. dir. i Norwegian Air Shuttle og vinner Entrepreneur Of The Year 2009
Linda Bernander Silseth, adm. dir. Flytoget

Om EY:
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre 167 000 ansatte verden over - 1 650 i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial.

For mer informasjon, se www.ey.no og www.eoy.no