Pressemelding

Gerhard Meidell Alsaker er region Vests beste vekstskaper

16. oktober 2013

 • Share

Gerhard Meidell Alsaker fra Tysnes i Sunnhordland er kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2013, region Vest. Kåringen, som arrangeres i over 60 land, er en del av verdens største vekstskaperprogram.

Foruten vinneren blir også Ronny Meyer fra Techconsult AS i Bergen hedret som nasjonal finalist, og går dermed, sammen med Alsaker videre til den nasjonale finalen i Oslo 2. desember.

Årets region Vest-vinner Gerhard Meidell Alsaker startet selv opp Alsaker Fjordbruk i 1986, sammen med sin far, Leiv Alsaker. Han startet med et banklån på 150.000 kr, og hadde i 2012 driftsinntekter på
880 mill. kr og et ordinært resultat på 46 mill. kr.

Alsaker Fjordbruk er blant de store i Norge innen produksjon av laks. Selskapet konsentrerer seg om verdikjeden fra innlegg av rogn, til settefisk og videre til matfisk og slakteri. Sluttproduktet er sløyet, fersk laks i kasser for det internasjonale markedet. Konsernet har en kapasitet på nærmere 30 millioner settefisk og en matfiskproduksjon med utgangspunkt i 22 konsesjoner.

Juryen: Imponerende resultater og vekst
Den uavhengige juryen begrunner tildelingen til Alsaker slik:

«Vekstskaperen har gjennom strategiske beslutninger oppnådd imponerende vekst i omsetning og resultater i løpet av sine 27 år i selskapet. Han bobler over av ideer og har gjort investeringer som gjør bedriften godt posisjonert for videre vekst. Vekstskaperen er en ekte entreprenør som ser gleden og verdien av å skape noe nytt, han lever og ånder for virksomheten og lokalsamfunnet, og hans entusiasme trekker frem positive krefter i resten av organisasjonen.
Juryen mener at Gerhard Meidell Alsaker i Meidell AS med sitt engasjement for de ansatte, bedriften og lokalsamfunnet er en verdig vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2013, region Vest.»

Øvrige kandidater i region Vest var Brødrene Ulveseth, Dragebygg, Halstensen Holding, Leigland Bygg, O.L. Ståløy, Septik 24 Gruppen, Solid Vedlikehold, Stryvo og Strømberg Gruppen.

Kriteriene for å bli vurdert som vekstselskap i Entrepreneur Of The Year er en omsetningsvekst på minimum 20 prosent de siste to årene, positivt resultat og egenkapital siste år, vekst i antall ansatte og minimum 20 ansatte ved årsavslutning siste år.

– Norge trenger vekst og dynamikk i næringslivet for å skape arbeidsplasser og finansiere våre velferdsordninger. De som står bak disse vekstselskapene er hverdagshelter som ofte legger inn usedvanlig mye arbeid for å skape usedvanlige resultater, sier Fredrik Gabrielsen, partner i EY og ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year i Region Vest.

– Det er viktig å dyrke frem entreprenørene blant oss, og det er nettopp dette som er hovedmålsettingen med vårt EOY-program.
 

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

 •  EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.
 • De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i slutten av oktober før Norges beste vekstskaper for 2013 kåres i Oslo mandag 2. desember.
 • Den norske juryen består av Bjørn Flatgård (leder), Bjørn Kjos, Trond Bjørnøy, Une Amundsen, Åse Aulie Michelet, Linda B. Silseth og Harald Tyrdal i juryen.
 • EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt tolvte år i Norge, og blir arrangert for 28. gang internasjonalt.
 • EY Entrepreneur Of The Year kårer Norges fremste vekstskapere. I 2012 vant Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen, i 2011 vant Odd Reitan i Reitangruppen og året før Petter
  Stordalen i Nordic Choice Hotels.
 • EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser
 • Totalt 12 nasjonale finalister kåres på seks regionskåringer rundt om i Norge i løpet av oktober.
  Disse kjemper om å bli Norges beste vekstskaper innen kategoriene industri, tjenester og handel på den nasjonale kåringen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo mandag 2. desember. En av disse vinner i tillegg den nasjonale hovedprisen, Ernst & Young Entrepreneur Of The Year, og blir også Norges representant på verdenskåringen i Monaco juni 2014.

Om EY
EY (Ernst & Young) er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre
175.000 ansatte verden over – 1 .650 i Norge – bidrar til at kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial.

For mer informasjon, se www.eoy.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Adm. dir. Gerhard Meidell Alsaker i Alsaker Fjordbruk, mob 901 05 000

Fredrik Gabrielsen,
partner i EY og ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year, Region Vest, 55 21 35 23 Mobil: 970 82 408

Angående praktiske forhold og tilrettelegging for mediene, vennligst kontakt:
Prosjektleder EOY: Veronica Hagelid, mob 922 02 310, eller
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mob 909 43 135