Jørgen Cato Broch kåret til fremste vekstskaper 2011 i region Sør

  • Share


Alt om Entrepreneur Of The Year finner du her.

Til finalen får Broch følge av Stein Asgeir Egenes fra selskapet Egenes Brannteknikk AS i Flekkefjord, og av Ernst Terje Jakobsen og Per Liane fra selskapet Norsk Jernbanedrift AS i Porsgrunn.

EY Entrepreneur Of The Year (EOY) er verdens største vekstskaperprogram. I Norge arrangeres EOY i 2011 for tiende året på rad.

Jørgen Cato Broch i JC Broch & Co AS er i konkurranse med vekstskapere fra ti andre selskaper i den regionale finalen for region Sør (Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder) kåret til regionens fremste vekstskaper 2011. Han går nå videre til den nasjonale finalen i Folketeateret i Oslo 16. november. Der kåres årets vekstskaper i Norge 2011.

Jørgen Cato Broch er eneeier og industriutvikler i vekstselskapet JC Broch & Co AS. Hovedvirksomheten og driften av morselskapet foregår i Horten, og denne startet med oppkjøpet av Norcontrol i 1986. Dette selskapet skiftet senere navn til Norautron og er blitt et svært suksessfullt elektronikkselskap. Industrikonsernet JC Broch og Co utvikler i tillegg eiendom og oppnådde totalt sett en omsetning på 882 millioner kroner i 2010.

Om Broch uttaler juryen:
Jørgen Cato Broch ser verdier og muligheter der andre gir opp. Dermed har han ledet sitt heleide industriutviklingskonsern til stadig bedre resultater i virksomhetens 25 år lange historie, og spesielt de siste 10 årene har vært svært gode. Gjennom systematisk industribygging, nytenking
og vekstambisjoner har han utviklet konsernet til å bli både en industriell motor i Vestfold og en internasjonal aktør, blant annet med produksjon i Kina.

Vekstskaperen er engasjert, dedikert og dyktig på å bygge allianser. Han nyter stor respekt både internt og eksternt, og innad i bransjen, i kommunen og i det vitenskapelige miljøet er han høyt verdsatt.

Juryen mener at Jørgen Cato Broch med sitt engasjement for bedriften, bransjen og de ansatte er en verdig vinner av EY Entrepreneur of The Year 2011, region sør.

Til den nasjonale finalen får Broch følge av Stein Asgeir Egenes fra selskapet Egenes Brannteknikk AS i Flekkefjord, og av Ernst Terje Jakobsen og Per Liane fra selskapet Norsk Jernbanedrift AS i Porsgrunn.

Egenes Brannteknikk AS ble etablert i 1993 og leverer brann- og redningsutstyr til hele Norge, samt på Island. De lager blant annet originale og unike tilpasninger til utrykningskjøretøyer til bruk ved for eksempel flyplasser, sykehus og brannstasjoner. Selskapet oppnådde i 2010 en omsetning på 100 millioner kroner. Stein Asgeir Egenes leder selskapet og eier 97 prosent.

Norsk Jernbanedrift AS ble etablert av vekstskaperne i 2005 og leverer tjenester/produkter primært til Jernbaneverket, enten direkte eller som underleverandør til andre leverandører til Jernbaneverket. Leveransen skjer med betydelig konkurranse fra både norske og internasjonale aktører. Selskapet oppnådde i 2010 en omsetning på 225 millioner kroner. Vekstskaperne har nylig solgt seg ned i selskapet og eier i dag drøyt 15 prosent til sammen.

I tillegg til de tre som kom til finalen var følgende kandidater nominert til regionsfinalen:
Oddgeir Torekåsa fra Bø Installasjon AS (Bø), Haavard Høie fra Atlant Entreprenør AS (Tønsberg), Pål Solberg fra Bilsalongen AS (Skien), Vibeke Rasmussen fra Biotek AS (Porsgrunn), Tine Rørvik fra Norner AS (Stathelle), Svein Romøren, Tor Olafsen og Arne Svalestad fra Tanko AS (Tønsberg), Jørn Brog fra Telerør AS (Porsgrunn) og Tom Eikså fra TT Anlegg AS (Marnardal).

Totalt 18 finalister kåres på seks regionskåringer rundt om i landet nå i løpet av oktober. En uavhengig jury velger deretter ut ni av de 18 til å kjempe om å bli Norges beste vekstskaper innen kategoriene industri, tjenester og handel på den nasjonale kåringen i Folketeateret i Oslo onsdag 16. november.  En av disse vil i tillegg bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year 2011 og blir også Norges representant på verdenskåringen i Monaco juni 2012.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jørgen Cato Broch, JC Broch & Co,  mob 909 81 754 

Erik Gudbrandsen, ansvarlig for EOY i Norge, samt regionsansvarlig region Sør, EY, mob 982 07 329

Angående praktiske forhold og tilrettelegging for mediene, vennligst kontakt:

Sjur Kvamme, kommunikasjonsrådgiver EY, mob 930 86 795

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year:
EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper.

EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 50 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.

EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt tiende år i Norge og blir arrangert for 26. gang internasjonalt.

De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i slutten av oktober før Norges beste
vekstskaper for 2011 kåres i Oslo onsdag 16. november.

I 2010 vant den kjente hotellinvestoren Petter Stordalen og året før Bjørn Kjos i Norwegian.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, gode økonomiske resultater, vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser, internasjonale mål, evne til å tenke nytt samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre er det et krav at vedkommende må ha eierinteresser samt inneha en ledende stilling i vekstselskapet.

Juryen for 2011:
Bjørn Flatgård, selvstendig næringsdrivende (juryleder)
Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge
Trond Bjørnøy, partner i Norvestor Equity
Une Amundsen, gründer og styreleder, SuperOffice
Harald Tyrdal, tidl. konsernsjef i Optimera Gruppen
Åse Aulie Michelet, tidl. konsernsjef i Marine Harvest, GE Healthcare og Nycomed
Bjørn Kjos, adm. dir. i Norwegian Air Shuttle og vinner Entrepreneur Of The Year 2009

Om EY:
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre 152 000 ansatte verden over - 1 600 i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial.

For mer informasjon, se www.ey.no og www.eoy.no