Kraftig avgiftsskjerpelse for eiendomsutviklere

  • Share

14. september 2011: Skattedirektoratets nye retningslinjer for fradragsrett for merverdiavgift i byggeprosjekter vil medføre kraftige avgiftsskjerpelser for eiendomsutviklere. De kan fort tape så mye som 30 prosent av tidligere refundert MVA.

- De nye retningslinjene til Skattedirektoratet gjør det mer risikabelt enn tidligere å igangsette byggeprosjekter uten at alle leiekontrakter er inngått. Det vil kunne medføre en oppbremsing i investeringene i næringseiendom i Norge, sier Agnete Haugerud, partner og advokat, og bransjeansvarlig for eiendom i EY i Norge.

Retningslinjene strammer inn kravene for å få fradrag for medverdiavgift i byggeprosjekter. Det gjelder særlig krav til såkalt ”virksom” leiekontrakt innen seks måneder etter fullføring av et bygg for å kunne kreve fradrag for merverdiavgift i slike prosjekter.

- I praksis vil de nye retningslinjene medføre at en rekke eiendomsutviklere mister fradragsretten for store deler av merverdiavgiften på utbyggingskostnader, selv om byggeprosjektet fullt ut skal brukes i momspliktig virksomhet. De vil riktignok kunne få deler av momsen refundert gjennom etterfølgende "justering", men dette har langt mindre verdi. I tillegg vil det kunne gi betydelige likviditetsmessige utfordringer, sier Haugerud.

For byggeprosjekter der bare deler av et bygg tas i bruk med en gang, har det vært praksis at det gis ulike frister for inngåelse av leiekontrakter for hver enkelt del etter hvert som den blir ferdig. Dette strammes inn nå, ved at fristen på seks måneder heretter løper fra første del av bygget er fullført.

Utregninger EY har utført for denne typen prosjekter viser at fort opp mot 30 prosent av tidligere refundert MVA vil kunne gå tapt for byggherren. I prosent av total investering utgjør tapet da 5-7 prosent.

- Direktoratets fortolkninger er etter vårt syn rettslig uholdbare. De vil skape både store økonomiske tap og mange praktiske utfordringer for de fleste eiendomsutviklere. Vi tviler derfor på at Skatteetaten over tid vil kunne holde fast ved den nye praksisen de her legger opp til, sier Haugerud

Her finner du ytterligere informasjon om Ernst &Youngs tjenester innen Eiendom, bygg og anlegg.

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre 153 000 ansatte verden over – 1 600 i Norge – har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial.