Økt skatt for olje- og gassindustrien

  • Share

13. september 2011: Svake offentlige finanser kombinert med en høy oljepris har gjort at mange oljestater det siste året har skrudd opp skattenivået for den internasjonale olje- og gassindustrien.

Det viser ”EY Global oil and gas guide 2011”, som oppsummerer skattregimene for den internasjonale olje- og gassindustrien i 61 land verden over.

- Det synes klart at de høye oljeprisene gjør at mange stater ønsker å øke skattebyrden for olje- og gassindustrien. Faren er at myndighetene ikke tar hensyn til de økende kostnadene i en industri som alt er tungt beskattet. Kombinasjonen av økende skatter og økende kostnader kan negativt påvirke selskapenes muligheter for å lete og bore etter nye olje- og gassforekomster. Noe som igjen er helt avgjørende for utviklingen av industrien, sier advokat Eivind Galta, partner og ekspert på oljeskatt i EY.

Flere land har gjennomført skatteøkninger. Et av dem er Storbritannia der den såkalte særskatten ble økt fra 20 prosent til 30 prosent i mars i år. Det medførte at den effektive skattesatsen på overskudd fra oppstrømsaktiviteter økte til 62 prosent for felt hvor særskatten kommer på toppen av vanlig selskapsskatt, og til 82 prosent på felt hvor selskapene betaler en egen petroleumskatt isteden for selskapsskatten.

Andre land som har skrudd opp skattenivået gjennom ulike virkemidler er Kazaksthan og Kina.

Skattenivået i Storbritannia ligger for felt med petroleumskatt nå over den norske skattsatsen for olje- og gassutvinning på 78 prosent.

- I Norge har industrien en høy marginalrate, men til gjengjeld har den vært stabil på 78 prosent i mange år. V i har også en særnorsk ordning hvor selskapene får refundert 78 prosent av sine letekostnader, og sågar kan pantsette dette kravet og oppnå lånefinansiering hos banker, sier Galta.

Flere land har det siste året også innført spesielle ordninger som bruk av høye avskrivningssatser for å øke investeringene innen nye områder. Et eksempel på dette er det canadiske skatteregimet for å stimulere til større investeringer i oljesand.

Det ventes også at nye olje- og gassland som kommer til på grunn av økt utvinning av skifergass, som Polen og Ukraina, vil gjøre større endringer i sine skatteregimer etter hvert som industrien utvikler seg i disse landene.

Les mer om EYs tjenester innenfor olje- gassindustrien.

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre 153 000 ansatte verden over – 1 600 i Norge – har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial.